Zaandijk, 15 juni 1879 - Haarlem, 27 juli 1938

Louis Schoorl werd geboren te Zaandijk en studeerde aan de Universiteit te Amsterdam waar hij het diploma apotheker behaalde. Hij stichtte in 1909 een bedrijf voor de raffinaderij van petroleumproducten in de Regulierstraat in het voormalige Schoten. Hij was niet tevreden met de kwaliteit van de toen beschikbare vaseline en zette een proeffabricage op.

Het resultaat van zijn proefnemingen was van dien aard, dat reeds spoedig van een industrieel bedrijf kon worden gesproken. Onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf zich zeer snel. In 1914 bereikt het een dermate grote omvang dat het onmogelijk was te blijven bestaan in de te kleine behuizing in de Regulierstraat en moest het bedrijf worden overgebracht naar een perceel aan de Spaarndamseweg.

Behalve vaselines werden reeds na korte tijd ook medicinale oliën en andere speciale hoog-geraffineerde petroleumprodukten in het produktieprogramma opgenomen, zoals witte oliën voor allerlei doeleinden, transformatorolie, turbineolie, petroleumsulfonaten en micro-kristallijne wassen.

Het bedrijf, de N.V. Nederlandse Raffinaderij voor Petroleum Producten aan de Spaarndamseweg 466 te Haarlem, is in 1938 één van de grootste van Nederland op dit gebied en heeft een internationale bekendheid.

Eigenaar-directeur Louis Schoorl stierf op 27 juli 1938 in de ouderdom van 59 jaar te Haarlem in het St Elisabeth Gasthuis.

Vooral na de tweede wereldoorlog heeft het bedrijf zich sterk uitgebreid, waardoor de in Haarlem beschikbare ruimte niettegenstaande de aankoop van alle beschikbare aangrenzende percelen snel te klein werd. In 1963 werd in het Westhavengebied van Amsterdam begonnen met de bouw van een nieuwe raffinaderij, waarin minerale wassen ten dele bestemd als grondstof voor het bedrijf in Haarlem; en hoogspanningsisoleermaterialen worden vervaardigd. De N.R.P. beschikte in 1967 in Amsterdam over een bijzonder groot, nog onbebouwd terrein.

  • schoorel_l.txt
  • Laatst gewijzigd: 2018/06/20 00:58
  • door zaanlander