seniorenraad

Een op 2 mei 1990 in werking getreden raad in de gemeente Zaanstad. met als taakstelling het gevraagd of ongevraagd adviseren aan Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad over: de uitvoering van het ouderenbeleid; knelpunten en nieuwe ontwikkelingen, die een relatie hebben met onderdelen van het gemeentelijke ouderenbeleid; alsmede over nieuwe beleidsaspecten en adviezen over de ten behoeve van de uitvoering van het ouderenbeleid op de gemeentelijke (meerjaren) begrotingen op te nemen bedragen. De raad bestaat uit 11 stemgerechtigde leden afkomstig uit vakbeweging, ouderenbonden. politiek en andere organisaties.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/seniorenraad.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)