slachthuis

Gevestigd te Zaandam, eigendom van de gemeente Zaanstad, functioneerde tot 1985 als Openbaar Slachthuis voor die gemeente in combinatie met de gemeentelijke Vleeskeuringsdienst. Met de instelling van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees werd dit verband verbroken en werd het slachthuis verhuurd aan een vleesgrossier, die het beheer en de exploitatie van de gemeente overnam.

De vleesvoorziening van de Zaanstreek wordt slechts voor een klein gedeelte vanuit het slachthuis verzorgd. In 1935 werd het openbaar slachthuis geopend, dit in navolging van de landelijke tendens, waarbij het thuis slachten bij slagers in de stedelijke gebieden, door de veroorzaakte overlast, werd verboden. Werd in die tijd het gelegenheid geven tot slachten in combinatie met het keuren van vlees als een taak van de overheid beschouwd, in de naoorlogse jaren veranderde deze zienswijze. Door het toenemen van het aantal grootslachterijen (Nederland is het voornaamste vlees-exporterende land in de E.G.) werd de concurrentie-positie van de openbare slachthuizen bedreigd. Slechts doordat de gemeenten de plicht hadden om vlees, dat in de gemeente werd ingevoerd opnieuw aan een nadere keuring te onderwerpen en daarvoor hogere keurlonen mocht heffen, konden de circa 100 openbare slachthuizen in stand worden gehouden.

Deze ongewenste toestand werd met ingang van 1978 door het Rijk beëindigd met als resultaat dat vrijwel alle openbare slachthuizen zijn gesloten of geprivatiseerd.

drs. J.J. Melessen

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/slachthuis.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)