stichting_historisch_wormer

Historisch Wormer is een stichting die zich bezig houdt met het behoud door restauratie van historische objecten die een relatie hebben met Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer

Voormalige zelfstandige gemeente, die steeds is beschouwd als behorende tot de Zaanstreek maar - althans bestuurlijk sinds de jaren '80 voornamelijk op Waterland georiënteerd raakte. Het dorp verweerde zich eerder, in het begin van de jaren '70, met succes tegen de
. Daartoe worden restauratoren gezocht die aantoonbaar op topniveau werken en dat het gerestaureerde object voor het publiek getoond wordt. De stichting Historisch Wormer regelt en betaalt de restauraties, gesteund door regionale fondsen. Ten behoeve van de restauratieprojecten wordt uitgebreid archiefonderzoek gedaan met betrekking tot het betreffende object.

Naast de restauraties verleent de stichting ondersteuning bij de bewerking van historisch filmmateriaal. Het organiseren van bijeenkomsten, filmvoorstellingen, het geven van lezingen en de publicatie van onderzoeksresultaten behoren tevens bij de doelstelling van de stichting.
Stichting Historisch Wormer werd in 2011 opgericht, aanvankelijk onder de lange naam Stichting Behoud Roerend Cultureel Erfgoed Wormer.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stichting_historisch_wormer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)