stichting_historisch_wormer

Stichting Historisch Wormer heeft vanaf de oprichting op 15 juli 2011 een aantal activiteiten ontplooid. De bestuurders van Historisch Wormer ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten (artikel 3, lid 5 van de statuten).

  • stichting_historisch_wormer.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/09/12 10:38
  • door zaanlander