Aan de Stoomzuivelfabriek De Hoop, gelegen aan de Communicatieweg, zijn in 1919 twee vaste melkrijders aangesteld, P. de Graaf en W. Kleijn, zodat de deelhebbers niet meer zelf de melk naar de fabriek behoeven te brengen. Daar de fabriek nu is ingericht als zoetfabriek moet die melk 's morgens en 's avonds van de boerderijen gehaald worden.

Bron: Assendelftsche Courant, Orgaan voor Assendelft en Omstreken, 1919-07-05

In de nacht van zaterdag 21 mei 1928 op zondag is te Assendelft ingebroken in de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek De Hoop. Door verbreking van een ruit hebben dieven zich toegang verschaft tot de kaasmakerij, vanwaar zij zich door de boterfabriek en het kantoor naar het privé-kantoor van de directeur hebben begeven. De daar aanwezige brandkast hebben zij opengesneden en daaruit een bedrag van ƒ 1260 meegenomen, de kasten en de lessenaar zijn onaangeroerd gebleven. De hulp van de Zaandamse recherche is zondagmorgen ingeroepen voor het nemen van foto's en vingerafdrukken.

Bron: De Telegraaf

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stoomzuivelfabriek_de_hoop_assendelft.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)