Een door boeren en melkslijters op te richten melkinrichting en stoomzuivelfabriek zal in 1905 gebouwd worden aan de Valkstraat in Zaandam. Aldaar is een terrein aangekocht van ongeveer 2400 M2. Vooraan de straat zal een woonhuis en kantoor worden gebouwd, terwijl op 22 meter afstand van de straat het fabrieksgebouw zal worden opgetrokken, dat ruim 600 M2 zal beslaan en geheel naar de eisen des tijds zal worden ingericht. Het gebouw wordt verdeeld in 20 afdelingen. In de fabriek komen voor benodigde drijfkracht en verwarming twee stoomketels elk van 30 M2 verwarmings-oppervlakte, terwijl een machine van 20 PK geplaatst zal worden om de verschillende werktuigen aan te drijven. Het gehele gebouw wordt elektrisch verlicht, terwijl de nodige afkoeling zal plaats hebben door middel een koelmachine, die tevens kristal-ijs kan fabriceren.

Bron: Het Weekblad voor Noord-Holland boven het IJ, 24 maart 1905.

Nauwelijks was in Zaandam bekend geworden, dat een consortium het woonhuis Westzijde tegenover de Heerengracht had aangekocht, om dit te veranderen in een melkinrichting en zuivelfabriek, of de melkboeren en melkslijters sloeg de schrik om het hart. Onmiddellijk werd een vergadering gehouden en een vereniging opgericht om onderling eveneens een melkinrichting en stoomzuivelfabriek op te richten. Alzo zal Zaandam er spoedig twee tellen, want ook de jonge vereniging zet spoed achter haar plannen en heeft reeds aangekocht een terrein aan de Valkstraat ter grootte van 2400 M 2., om aldaar de bedoelde fabriek met kantoor en directeurswoning te bouwen.

Bron: De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad, 27 maart 1905.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stoomzuivelfabriek_valkstraat.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)