stoop

(Leeuwarden 1932).

Raadslid voor de VVD te Krommenie en Zaanstad; lid Provinciale Staten. Na een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten kwam Carel Stoop naar Krommenie, waar hij onder meer voor Forbo Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigForbo Krommenie bv

Fabrikant van linoleum en vinyl, handel in linoleum, vinyl, tapijt, onderhouds-, plak- en egaliseermiddelen, afwerkingsproducten zoals plinten, profielen en lasdraden; statutaire zetel in Krommenie, feitelijk gevestigd te Assendelft.
werkte en voor een reclame-adviesbureau; sedert 1981 wwas hij plaatsvervangend algemeen secretaris van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

In 1969 kwam hij voor de VVD in de gemeenteraad van Krommenie; hij werd voor deze gemeente lid van het Ontwikkelingsschap Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOntwikkelingsschap Zaanstreek

Op 21 maart 1965 ingesteld bestuurlijk samenwerkingsorgaan van een aantal Zaangemeenten met het doel om door gemeenschappelijke regelingen het voorzieningenpeil te verbeteren. In feite was de oprichting van het schap de voornaamste stap op de weg tot de vorming van Zaanstad. De instelling was het gevolg van een in 1964 aan het Instituut voor Bestuurswetenschappen verstrekte opdracht. Dit instituut had de Commissie Belinfante, genoemd naar haar voorzitter samengeste…
. Na de samenvoeging (1974) werd hij voorzitter van de afdeling Zaanstad van de VVD. welke functie hij moest opgeven toen hij in 1978 in de gemeenteraad van Zaanstad werd gekozen. In 1983 werd zijn raadslidmaatschap beeindigd door zijn verkiezing in Provinciale Staten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/stoop.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)