Stichting die tracht een goed leef-, werk- en woonklimaat te realiseren voor uit Suriname en de Antillen afkomstige inwoners van Zaanstad; opgericht in 1974. Surbeza is actief op het terrein van maatschappelijk, sociaal-cultureel en opbouwwerk met name voor vrouwen en jongeren. Voorts fungeert Surbeza als aanspreekpunt voor Surinamers, Surinaamse Nederlanders en Antillianen. Surbeza maakte gebruik van het voormalig gereformeerd kerkgebouw aan de Vinkenstraat onder de naam Famiri te Zaandam, waar regelmatig activiteiten werden georganiseerd. Het maatschappelijk werk is sedert 1989 ondergebracht bij Madi, Maatschappelijke Dienstverlening. Sindsdien moet Surbeza het zonder betaalde coordinator stellen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/surbeza.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)