uitvoeringsinstituut_werknemersverzekeringen_uwv

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. UWV zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. UWV voert deze diensten uit als Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 21 december 2015 is UWV Zaanstreek-Waterland ondergebracht bij het Werkplein van het stadhuis aan het Stadhuisplein 100 in Zaandam. In totaal zijn daar ruim 70 medewerkers van het UWV werkzaam. UWV benut de ruimte in het stadhuis die is ontstaan door de afname van formatie bij de gemeente en de invoering van sociale wijkteams, die in de wijken hun werk verrichten.

Het UWV werkbedrijf in Zaandam is één van de 35 regiovestigingen in Nederland. Hier biedt UWV persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden en worden klanten uitgenodigd voor individuele gesprekken. Klanten die behoefte hebben aan extra uitleg over de digitale dienstverlening zijn zonder afspraak welkom op de inloopmiddagen, elke dinsdag van 12.00 tot 16.30 uur op het Stadhuisplein 100 in Zaandam.

Het WerkgeversServicepunt Zaanstreek-Waterland verhuisde mee met UWV. In een WerkgeversServicepunt trekt UWV op met gemeenten en andere organisaties. Samen spelen zij in op de personeelsbehoefte van een werkgever. Alle kennis onder één dak is de gedachte. Werkgevers die invulling willen geven aan sociaal ondernemen of aan de banenafspraak, in het kader van de Participatiewet, kunnen terecht bij het WerkgeversServicepunt. Adviseurs van het WerkgeversServicepunt adviseren werkgevers over financiële voordelen en kunnen op basis van hun vraag passende kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aanbieden. De dienstverlening is kosteloos.

Steeds meer zaken worden online geregeld. Werkzoekenden kunnen op werk.nl terecht voor al hun zaken rond werk en tijdelijk inkomen. Daarnaast vinden zij er vacatures, sollicitatietips en informatie over bijvoorbeeld netwerken. Werkgevers vinden op uwv.nl informatie over onder andere ziekteverzuim, ontslag en het in dienst nemen van een werknemer met een uitkering.

Voor groepsactiviteiten, zoals netwerkbijeenkomsten, workshops en speeddates, worden klanten uitgenodigd op het Stadhuisplein 100 in Zaandam.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/uitvoeringsinstituut_werknemersverzekeringen_uwv.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)