Overal in de Lage Landen waren in de 16de eeuw scholen en schooltjes beschikbaar. De Regel der Duytsche Schoolmeester uit 1591 van Dirck Adriaensz Valcooch geeft een indruk van hoe het daarin toeging. Over Valcooch is vrijwel niets bekend, zelfs niet zijn geboortejaar of zijn sterfdatum. Bekend is dat hij in de tweede helft van de 16de eeuw schoolmeester was in een dorpje in West-Friesland en dat hij zich ergerde. Veel van zijn collega’s vond hij onbekwaam: zodra zij hun naam wisten te schrijven en een beetje konden zingen, dan vonden ze zich al heel wat en dachten schoolmeester te kunnen worden. Uit misplaatste zuinigheid namen schoolbestuurders hier genoegen mee.

Lees verder op Het gezag van de schoolmeester

Bekijk hier een herdruk uit 1926 van het 248 pagina's tellende boekwerk.

Zie: Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
1.2.2. en 1.2.8.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/valcoogh.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)