veenpolder

Polder in Assendelft (300 hectare) langs de Nauernasche Vaart, de enige droogmakerij in Noord-Holland boven het IJ die tot stand kwam uit door vervening ontstaan water.

In 1804 gaf het bestuur van het 'departement Zuiderzee' (van de Bataafse Republiek) toestemming om de polder te vervenen. In 1845 was de turfwinning inmiddels zo ver gevorderd dat men besloot tot droogmaking over te gaan. Drie jaar later werd er voor het eerst geoogst. De droogmaking vond plaats door middel van molen De Paarl, de grootste molen van de Zaanstreek. Toen deze in 1883 afbrandde ging men op stoombemaling over.

Zie ook Landschap 2.

  • veenpolder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/10/25 20:38
  • door han