De Wet veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding veiligheidsregio.

De wet beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren.

Brandweer Zaanstreek-Waterland is onderdeel van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en zet zich in voor een sterke, samenhangende brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. De afdeling werkt samen met de partners, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, resultaatgericht aan hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven.

De alarmcentrale van de brandweer in Zaanstreek-Waterland is gevestigd op de zesde verdieping van het kantoor van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan het Prins Bernhardplein in Zaandam.

Voor meer en recente informatie over Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bezoekt u:

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/veiligheidsregio_zaanstreek-waterland_vrzw.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)