vereniging_kindervoeding

In de winter van 1897-1898 vormden een aantal verenigingen in Zaandam het Comité voor Kindervoeding. De betrokken verenigingen waren de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen, afdeling Zaandam; de timmerliedenvereniging; de bakkersgezellenbond; de vrouwenvereniging; het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap en de Bond van Nederlandse Onderwijzers. Het comité verstrekte de kinderen van arme ouders driemaal in de week een warme maaltijd. In totaal werden zo tussen de 64 en 133 kinderen gevoed. De vereniging werd in 1943 opgeheven.

Lees meer over de Vereniging Kindervoeding door Ruud Meijns op de website Zaanse Verhalen.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vereniging_kindervoeding.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)