Zaandam, 5 april 1875 - Santpoort, 25 juli 1955

Johan Anton Eduard Verkade, zoon van oprichter Enricus Verkade, directielid van de Koninklijke Verkade Fabrieken N.V. Als industrieel en als bestuurslid van instellingen op verschillend maatschappelijk gebied verwierf Anton Verkade zich niet alleen in de Zaanstreek, maar ook daarbuiten grote bekendheid. Zijn technische gaven en feeling voor het product hebben in grote mate bijgedragen tot de groei van de onderneming, maar daarnaast was het ook zijn warme menselijke belangstelling voor allen die werkzaam waren in het bedrijf, die de onderlinge goede geest stimuleerde.

In de jaren, dat nieuwe sociale gedachten nog lang geen gemeengoed waren, vonden zij bij Anton Verkade weerklank en ijverde hij er voor deze in brede kring, waar mogelijk te introduceren. In 1948 vierde hij zijn gouden jubileum als directeur.

  • Gedurende vele jaren bekleedde Verkade het voorzitterschap van de Zaanlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken.
  • Hij trad ook op als voorzitter van de Vereniging van Kamer van Koophandel in Nederland.
  • In zijn kwaliteit van bestuurslid en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Werkgevers, het toenmalige Verbond van Nederlandse Werkgevers, was Anton Verkade meermalen afgevaardigde naar de internationale arbeidsconferentie, zowel te Genève, Rome als Washington.
  • Ook was hij enige jaren lid van de Hoge Raad van Arbeid. Zijn verdiensten op dit terrein werden van regeringszijde erkend door zijn benoeming in 1923 tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
  • Het was Anton Verkade, die rond 1930 de Rotary-gedachte uit Amerika naar Nederland overbracht en mede tot de oprichting van de Nederlandse Rotary clubs de stoot gaf, als eerst benoemde voorzitter van de Amsterdamse Rotary club en als lid heeft hij vele jaren medegewerkt om de idealen van deze beweging uit te dragen.
  • Ook heeft Verkade deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van Rotary International
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/verkade_anton.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)