verkadealbums

Reclame-uitgaven van zeer hoge kwaliteit door de Verkade-fabrieken. Vrijwel jaarlijks uitgebracht tussen 1903 en 1940.

De eerste drie jaren verschenen nog sprookjesboeken van Duitse oorsprong, die weliswaar aansloegen bij het publiek, maar geen artistieke of educatieve betekenis hadden. Het principe was dat losse, bij de merkartikelen verpakte plaatjes in een tegen lage prijs verkocht album moesten worden verzameld. De grote verdienste van Verkade is geweest dat het bedrijf deze reclame sinds 1906 (album 'Lente') een bijzondere allure verleende door voor tekst en illustraties vooraanstaande kunstenaars aan te zoeken. Zo schreef Jac. P. Thijsse, onderwijzer, bioloog en begaafd schrijver, de tekst voor niet minder dan 18 albums en werden voor de afbeeldingen aquarellen gekozen van bijvoorbeeld L.W.R. Wenckebach, Jan Voerman Jr., C. en H. Rol en Jac. J. Koeman.

Mede door de onderwerpkeuze, die steeds natuur-educatie beoogde, verwierven de 27 sindsdien verschenen albums grote faam. Niet ten onrechte is wel beweerd dat Verkade door deze albums het bewustzijn voor de waarde van de levende natuur in hoge mate heeft aangewakkerd. Voor het bedrijf hadden zij overigens een belangrijk verkoopbevorderend effect. De uitgave van albums is door vele andere fabrikanten nagevolgd, in de Zaanstreek bijvoorbeeld door Hille, Terwee, Erven de Jong en Grootes, maar nooit in vergelijkbare kwaliteit.

Er zijn door Verkade ongeveer 30 miljoen albumplaatjes in omloop gebracht. Het album Dierenleven in Artis (1939) had de hoogste verkochte oplage, meer dan 155.000 exemplaren. Een voor 1940 voorgenomen uitgave over Artis is door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet meer verschenen, maar werd eind jaren '80 door de uitgever Zomer & Keuning uit Ede in de handel gebracht. Dezelfde uitgever bracht eerder al 14 vroegere Verkade-albums in herdruk. Vermeldenswaard is dat toen van Lente, Zomer, Herfst en Winter, 70 jaar na de uitgave door Verkade, elk meer dan 200.000 exemplaren zijn verkocht.

De vroeger verschenen albums bleven hun antiquarische waarde echter behouden. Na de oorlog heeft Verkade nog met het fotoboek Vogelzang uit 1965, met teksten van de inmiddels overleden dr. Jac. P. Thijsse, getracht de albumtraditie voort te zetten. In 1990 werd daartoe met het modern opgezette album Dichter bij de natuur opnieuw een poging gedaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/verkadealbums.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)