voorschot

In de Zaanse houtbouw: bovenste schot aan voor- en/of achtergevel, dat iets is uitgebouwd boven de ondergevel. Deze uitkraging of “voorsprong” is gering, maar heeft zin doordat een betere afwatering wordt verkregen. Door de voorsprong van de top is het beschot van de benedenverdieping beter tegen inwatering beschermd. Zie voor een beschrijving van de Zaanse gevels: Bouwen in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouwen in de Zaanstreek

Het streekeigene van de Zaanstreek is in het bijzonder tot uiting gekomen bij het bouwen. Dit werd veroorzaakt doordat, in tegenstelling tot de rest van Nederland, in het gebied tussen Amsterdam en Alkmaar, waarbinnen de Zaanstreek is gelegen, de bodem een te geringe draagkracht had om zware stenen gebouwen te kunnen dragen. Vanaf het begin van de permanente bewoning van de Zaanstreek in de 11e eeuw tot aan het jaar 1901, toen het bouwen van hout in het gehele land werd …
in de Zaanstreek.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/voorschot.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)