voorwoord_redactieraad_1991

De Encyclopedie van de Zaanstreek: 'een monument voor de Zaanstreek'. Een monument vooral ook voor de zeer velen, die erbij betrokken waren. Het eerste idee kwam van de Zaanse publicist Eduard Visser. Hij benaderde Jan de Vries, de toenmalige hoofdredacteur van het dagblad 'De Typhoon', erover. Deze legde het voor aan weer een aantal anderen die wellicht iets konden bijdragen. Zij reageerden allen op dezelfde manier: een leuk idee, maar natuurlijk onmogelijk. En toch begon dat kleine groepje mensen erover te filosoferen, een beetje vrijblijvend, een beetje lacherig, zelfs. Zij vormden de mensen van het eerste uur en zij noemden zichzelf later de redactieraad. Zij geloofden er eerst niet in, en later een beetje. Toch is het mede aan hun doorzettingsvermogen te danken dat daar nu dat monument voor de Zaanstreek staat. Het is betreurenswaardig dat Gerbrand de Jong en Wim Zon de verschijning van de Encyclopedie in boekvorm niet meer hebben mogen meemaken. Hun grote inzet mag hier niet ongenoemd blijven.

Voor de totstandkoming van het boek is de redactieraad aan zeer velen dank verschuldigd. Slechts enkele namen kunnen hier worden genoemd. In de eerste plaats gaat onze dank uit naar het Dagblad voor de Zaanstreek 'De Typhoon'. Door de beslissing dagelijks een bladzijde van de Encyclopedie in de krant te doen verschijnen, verschafte De Typhoon de financiële basis voor het project. Daarnaast heeft Damiate - moedermaatschappij van De Typhoon - in materiële en financiële zin een erg belangrijke bijdragen geleverd. Ook de financiële bijdragen van vele andere personen en instellingen worden dankbaar gememoreerd.

Het stafbureau heeft bij de totstandkoming van het boek een cruciale rol gespeeld. De geweldige papierwinkel die een dergelijk boek met zich mee brengt is door dit bureau omgezet in materiaal waar mee te werken viel. De grote organisatorische problemen, die het contact met zoveel auteurs deed ontstaan, werden meestal geruisloos opgelost. Daarvoor veel dank aan de medewerkers van dit bureau. De Stichting Uitgeverij Noord Holland en bv Kunstdrukkerij Mercurius hebben er een prachtig, tweedelig boek van gemaakt. Hulde aan Cees Woudt en zijn mensen.

De Encyclopedie had niet tot stand kunnen komen zonder de belangeloze medewerking van vele auteurs. Hun bijdrage was essentieel. Wij zijn hen dan ook zeer erkentelijk. Dat geldt ook voor de leden van de deelredacties en voor degenen die naar aanleiding van de dagelijkse publicaties in De Typhoon aanvullende informatie verstrekten of verbeteringen voorstelden. Maar toch: er was een diversiteit van stijlen, er waren talloze oningevulde trefwoorden, er moest - ondanks alle activiteiten van het stafbureau en de auteurs - een geheel van het boek gemaakt worden. Dat is het werk geweest van de eindredactie: vader en zoon Woudt, Klaas en Jan Pieter. De totstandkoming van het boek is vooral aan hen te danken. Het is een monument voor de Zaanstreek, maar ook een monument voor de kennis, de werklust en de volharding van Klaas en Jan Pieter Woudt. Er ligt een encyclopedie waar velen nog jaren trots op kunnen zijn, maar die vooral aan hen te danken is.

Dit voorwoord werd vooral een voorwoord van de redactieraad. De eindredacteuren laten hierna een voorwoord en een verantwoording volgen. Wij zijn alle medewerkers van de Encyclopedie zeer dankbaar: zij allen tezamen bouwden een monument voor onze Zaanstreek.

L. A. ANKUM
Voorzitter redactieraad

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/voorwoord_redactieraad_1991.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)