vuure

(Noord-Beemster 1919)

Hoofdonderwijzer en spil in het sociale leven te Westknollendam, voorzitter van de Federatie Zaanstad van de PvdA. Onderwijzer Jaap van Vuure werd in 1946 secretaris van de Partij van de Arbeid en voorzitter van de Vereniging Volksonderwijs (tot 1975), beide te Wormerveer. In 1951 werd hij aangesteld als hoofd van de Theo Thijssenschool te Westknollendam. Na zijn verhuizing naar dit dorp (behorend tot de gemeente Wormerveer) kreeg hij een groot aantal maatschappelijke functies, zoals voorzitter/regisseur van toneelvereniging TOP, secretaris/penningmeester van de Karnemelkspolder, voorzitter van de IJsclub Westknollendam, penningmeester Ons Huis enz.

In verband met zijn grote hoeveelheid bestuursfuncties wordt hij wel de 'burgemeester van Westknollendam' genoemd. Van Vuure bekleedde tevens een aantal bestuursfuncties in het onderwijs. In 1964 werd hij voorzitter van de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP), afdeling Wormerveer; na de samenvoeging tot Zaanstad werd hij voorzitter van deze nieuwe afdeling (tot 1982). Tezelfdertijd werd hij voorzitter van de Schoolraad Zaanstad (tot 1982; eerder was hij al acht jaar voorzitter van de Schoolraad Wormerveer geweest). Eveneens na de samenvoeging werd hij voorzitter van de Federatie Zaanstad van de PvdA (tot heden). Van Vuure is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zie ook: Onderwijs 1.3.9.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vuure.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
  • (Externe bewerking)