R.K. Voetbalvereeniging VVZ Zaandam. Op vrijdag 14 januari 1916 kwamen Gerbrand Kruijver, Matthieu Hageraats en Herman Hooyschuur in café De Posthoorn aan de Stationsstraat te Zaandam op het idee een voetbalclub op te richten. De club werd twee dagen later, op zondag 16 januari 1916, officieel opgericht onder de naam Hercules Z. Vijf jaar later veranderde de naam in 'Zaandam' waarna in 1925 werd gekozen voor de clubnaam VVZ de afkorting van Voetbal Vereeniging Zaandam, voluit R.K. Voetbalvereeniging Zaandam. De vereniging stelde zich ten doel de beoefening der sport onder de Roomsch-Katholieken te bevorderen, zonder dat de godsdienstige belangen daarbij schade lijden, alsmede de godsdienstige belangen der vereeniging.

Enkele hoogte- en dieptepunten uit het bestaan van VVZ:

Opening R.K. Sportpark
Officiële opening door de heer Van Nobelen

Op 3 oktober 1937 werd het R.K. Sportpark in Zaandam geopend. Na een H. Mis met alg. H. Communie der VVZ leden werd om half twee het terrein en de inrichting ingezegend door de Zeereerwaarde heer pastoor J. v. d. Marck. Voor VVZ een belangrijke verbetering. Einde 1936 was er sprake van een eigen R.K. Sportpark, welke besprekingen begin 1937 haar beslag kregen. Een uitermate geschikt terrein werd aangekocht, gelegen in de Oostzijde aan de spoorbaan Zaandam - Purmerend.

Het complex bevatte twee speelvelden van internationale afmetingen, terwijl een speciaal junioren-terrein zal worden gevoegd. Aan de ingang verrezen een aantal keurige controle-lokalen, benevens een speciale kamer voor de EHBO. Aan het begin van de velden stond een gebouw, waarin ondergebracht een ruim buffet met keuken, alsmede een bergplaats voor de materialen. Midden voor het A-veld verrees een overdekte tribune, met plaats voor 450 personen. Onder deze tribune vier ruime kleedkamers met wasgelegenheid en kleedkamers voor de scheidsrechters. Om het gehele complex is een ruim vast sintelpad aangebracht. Het terrein is voorzien van een kostbaar drainage-plan, waardoor het gehele veld steeds bespeelbaar zal zijn.

Op 22 april 1956 werd duidelijk dat de excellerende 19-jarige voetballer Ton van der Linde, speler van de Zaandamse katholieke voetbalclub VVZ, is benaderd door Ajax. De Amsterdamse hoofdklasser is voornemens Van der Linde op te leiden voor de topploeg. De Zaandammer heeft zich niet afkerig getoond van het aanbod om de roodwitte kleuren te gaan dragen.

Dijkdoorbraak

Op 23 september 1958 waren velden van het pas geopende sportpark Oostzijderveld dankzij twee dijkdoorbraken onder water gelopen en onbespeelbaar geworden. De doorgebroken dijk lag rond een terrein waarop het Julianaziekenhuis voor de Zaanstreek zal worden gebouwd. De drassige grond maakte het noodzakelijk vele honderden tonnen zand binnen het dijkcomplex te spuiten. Het zand was echter te zwaar voor de slappe ondergrond dat zich een weg naar buiten zocht, ook naar de sportterreinen die aan het drassige terrein grensden. De enorme watervloed die van het terrein afkwam maakte het noodzakelijk het sportpark te sluiten. De gedupeerde verenigingen waren ZFC, VVZ en Zaanlandia.

Voetballer misdroeg zich

Tijdens de wedstrijd VVZ-Fit, juni 1963, deed zich een onaangenaam incident voor. Toen VVZ uit een penalty een doelpunt scoorde, VVZ won uiteindelijk met 5-3, liepen enkele Zaanse supportertjes enthousiast het veld op. De 24-jarige Fit-speler G. K. kon zich niet beheersen en gaf de elfjarige Harrie Hof een trap. De knaap moest naar het ziekenhuis worden overgebracht, waar werd geconstateerd, dat hij zijn rechter scheenbeen had gebroken. De politie heeft tegen de onbesuisde Fitspeler proces-verbaal opgemaakt. De 25-jarige Amsterdammer G. K. werd werd in juni 1964 conform de uitspraak van de Haarlemse politierechter veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, wegens mishandeling van de 11-jarige Harry Hoff. ,,Ik had een rode waas voor mijn ogen verklaarde G. K. later beschaamd. Voor het hof bleef verschil van mening bestaan of de verdachte nu had geschopt of dat hij de jongen had laten struikelen. De procureur-generaal achtte in beide gevallen opzettelijke mishandeling bewezen.

50 jaar

De RK voetbalvereniging VVZ uit Zaandam bestond in 1966 vijftig jaar. Het bestuur bood een receptie aan in het RK verenigingsgebouw aan de Oostzijde. VVZ dankte haar oprichting aan de Gerbrand Kruyver, Herman Hooyschuur en Martin Hageraats, drie verwoede dansers, die op een clubavond besloten de vereniging Hercules Z te stichten. De secretaris van de NH Voetbalbond schreef de nieuweling echter onder de naam van VVZ in en zo is het altijd gebleven. VVZ had in de beginperiode veel moeite om het verplichte minimum van twee elftallen te kunnen formeren. In de loop der jaren schoot VVZ wortel. In 1966 telde de RK 380 leden. De Zaanse jubilaris kwam uit in de vierde klas D van de KNVB, district West L.

Supporters op de vuist

9 november 1971 was een zwarte dag voor VVZ. Na afloop van de wedstrijd VVZ—Animo ontstond een fikse matpartij tussen spelers van Animo en VVZ-supporters. Gedurende de wedstrijd waren er al wat moeilijkheden geweest omdat Animo haar bedenkingen had bij het vlagvertoon van de grensrechter van VVZ. Na de wedstrijd, voor Animo de eerste nederlaag (1—2), braken de moeilijkheden echt los. Scheidsrechter G. Dekker uit Tuitjenhorn, kreeg op weg naar de kleedkamer een trap, vermoedelijk van een speler van Animo, supporter J. Smit van VVZ werd zodanig mishandeld dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht om een tamelijk ernstige hoofdwond te laten verzorgen.

Amateurs naar het zuiden

In navolging van betaald voetbalclubs vertrok half februari 1979 een vliegtuig vol amateurs van VVZ, ZCFC en Zaanlandia richting Barcelona om aldaar een trainingskamp te beleggen. De drie Zaanse clubs vonden hun hotel en trainingsaccommodatie in het naburige Calella. In dit vakantieoord werd getraind en een toernooi verspeeld waaraan ook twee Spaanse amateurclubs deelnamen. De opzienbarende trip was mogelijk gemaakt door sponsors en een eigen bijdrage van de spelers, begeleiders en trainers, a ƒ 200,-.

De club is na een fusie op 28 april 2010 met PSCK samen verder gegaan onder de naam SC Hercules Zaandam.

  • vvz.txt
  • Laatst gewijzigd: 2019/03/19 06:42
  • door zaanlander