Voormalig landelijk dagblad van uitdrukkelijk communistische strekking, voortzetting van een al vroeg in de Tweede Wereldoorlog ontstaan verzetsblaadje. Dit heette in de Zaanstreek eerst, vanaf september 1940 De Vonk en kreeg begin 1942 in navolging van het Amsterdamse voorbeeld de naam De Waarheid. Dat dit verzetsblad zo vroeg ontstond, was vooral het gevolg van de vooroorlogse oriëntatie der communisten, die zich toen al concentreerden op de strijd tegen het fascisme in Duitsland, Italië en Spanje. De Waarheid heeft bij de Februari-stakingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFebruari-staking

Zie: *Tweede Wereldoorlog 2.,3
in 1941 in belangrijke mate het verzet tegen de Duitse bezetting aangewakkerd. Later waren ook niet-communisten bij het illegale blad betrokken.
De organisatie, de Waarheid-groep, nam in kracht toe en was bijvoorbeeld ook betrokken bij hulp aan de onderduikers en de ondergrondse verspreiding van voedselbonnen. Landelijk, ook in de Zaanstreek, hebben betrokkenen bij de Waarheid-groep het leven verloren. Zie ook: Tweede Wereldoorlog 3 Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
.

Na de oorlog verscheen De Waarheid enkele tientallen jaren als redelijk goed georganiseerd en geredigeerd landelijk dagblad. Een speciale Zaanse editie werd uitgebracht. De Waarheid hield kantoor aan de Nicolaasstraat, waar een streekredactie en een eigen advertentie/aquisitie-afdeling waren gevestigd. Door de ver doorgevoerde ideologische strekking kwam de krant echter in een isolement. Illustratief daarbij is de toon van een bericht in de Waarheid van 22 februari 1949:

,,In de Zaanstreek hebben onze kameraden, die deel nemen aan De Waarheid-werfactie, met grote kracht de strijd aangebonden tegen de Zaanse arbeidersvijandige bladen als Typhoon en Zaanlander. Zij doen dat niet zonder succes, integendeel. Wonnen onze werkers in Zaandam niet minder dan acht nieuwe abonné's voor De Waarheid, (….) Voor alle Zaanse afdelingen geldt: Verdrijft de leugenpers uit de huizen van de werkers. Verhoogt het tempo van de werfactie! Brengt De Waarheid in ieder arbeidersgezin!“

Een jaar later tekent het blad op 19 mei 1950 onder de aanhef 'Bekentenissen' het volgende op: ,,De Zaanse streekpers, die de groeiende vredesbeweging in de Zaanstreek systematisch tracht dood te zwijgen en het massale vredesreferendum, dat de vorige week in Wormerveer werd gehouden, met geen letter in haar kolommen heeft vermeld, ziet zich door de sterke drang naar vrede, welke zich o.a. dinsdagavond in Zaandam heeft gemanifesteerd, genoodzaakt om voor de draad te komen. Zo schreef De Typhoon naar aanleiding van de colportagetocht met het blad Vrede, die tot een massale demonstratie uitgroeide, o.a. het volgende: lees verder

De steeds afkalvende belangstelling voor en aanhang van het communistische gedachtegoed maakten verdere exploitatie tenslotte onmogelijk. De Waarheid is eind jaren '80 opgeheven, nadat eerst nog gepoogd werd de krant als weekblad voort te laten bestaan.

De Zaandammer en landelijk politicus voor de CPN Marcus Bakkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, Marcus

Zaandam 20 juni 1923 - 24 december 2009 Marcus Bakker in z'n jonge jaren Communistisch voorman, lid Tweede Kamerfractie CPN van 1956 tot in 1982 waarvan lang als fractievoorzitter, voorts tal van andere partij-functies. Marcus Bakker werd geboren te Zaandam aan het
was aanvankelijk streekredacteur, later lid van de centrale redactie en van 1953 tot 1957 hoofdredacteur. De latere Waarheid-directeur Gerard Pothoven werkte enige tijd in de Zaanstreek als streekredacteur.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/waarheid.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:02
  • (Externe bewerking)