waterlanden

Waterschap, gevestigd te Midden-Beemster, tengevolge van schaalvergroting op waterstaatkundig gebied in de jaren '80 van de 20e eeuw ontstaan door samenvoeging van het eerdere hoogheemraadschap Waterland met andere polders, heemraad- en waterschappen ten oosten van de Zaan. Hierdoor behoren vroeger zelfstandige waterstaatkundige lichamen, waaronder het heemraadschap Wormer, J isp en Nek, de Schaalsmeerpolder. de Enge Wormer, de Halerbroek of Kalverpolder, de polder Oostzaan, de Achtersluispolder en het waterschap de Wijde Wormer, thans alle tot dit uitgebreide waterschap. Zie ook: Waterstaat

  • waterlanden.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/04/23 14:47
  • (Externe bewerking)