weromeri

Hoewel dit enigszins omstreden is, zou 'Weromeri` een van de oudste geschreven aanduidingen van Wormer kunnen zijn. In de '“Egmondse Codex', een uit 1075 daterende lijst van bezittingen van de Egmondse Abdij, komt de vermelding “'in uueromeri omnis piscatio` voor, met betrekking tot de visrechten. Omdat vóór de twaalfde eeuw de letter 'w[[ dikwijls als “uu” werd geschreven, is dit uitgelegd als zou “uueromeri' Wormer of het Wormer meer betreffen. Anderen menen dat er Overmeer mee is bedoeld. In een iets eerdere goederenlijst van dezelfde Abdij van Egmond komt de naam Weremere voor Wormer voor, terwijl op het oudst bekende dorpszegel (begin 16e eeuw) de naam als Wormare is gespeld. Ofschoon zekerheid over de oorspronkelijke naamgeving dus ontbreekt, is na de Tweede Wereldoorlog “Weromeri gekozen als naam van een watersportcentrum bij de Poelsluis aan het Zwet in de toenmalige gemeente Wormer. Dit centrum annex restaurant is verschillende malen in andere handen overgegaan; het geldt met zijn steigers en terrassen in de zomermaanden als een aantrekkelijk punt voor recreanten.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/weromeri.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)