witco

Fabriek in wasprodukten te Koog. eerder bekend als Jonk. Het bedrijf werd opgericht in oktober 1933 als firma N. Jonk Hzn te Purmerend. De heer Jonk was eerder werkzaam geweest bij een naar Voorburg vertrekkend bedrijf dat wassen produceerde. Contacten met S. Kaper te Zaandijk. eigenaar van een agentuur in wassen, leidden tot de oprichting van het bedrijf, met Kaper en Jonk als oprichters. Al snel werd de bedrijfsruimte in Purmerend te klein en in 1939 verhuisde men naar Koog waar de in 1934 afgebrande en weer opgebouwde cacaofabriek Hollandia van Kamphuis en Oly in het Westzijderveld werd betrokken. Op deze plaats. schuin achter station Koog-Zaandijk. stond eerder oliemolen De Wezel, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWezel, Jaap

Wormer, 10 maart 1914 - Jisp, 23 april 1993

Jacob (Jaap) Wezel, gehuwd met Geertje Elisabeth van den Oever (1921-2011), raadslid en wethouder voor de PvdA te Jisp.

Jaap Wezel werd:

* begin 1950 actief in de Jisper gemeenschap, *
. Aanvankelijk bestonden de werkzaamheden uit de raffinage van wassoorten voor het gebruik in poetsmiddelen. carbonpapier. cosmetica en andere produkten. In de jaren `50 ontstond ook handel in paraffine en ging men zich toeleggen op de fabricage van minerale wassen voor verpakking. kaaswas ten behoeve van de zuivelindustrie en speciale anticorrosie toepassingen. Ook thans (1991) zijn dat nog de belangrijkste eindprodukten. Daarnaast wordt op kleine schaal handel gedreven in enkele speciale produkten. waaronder kunstharsen. In april 1960 werd het bedrijf door een uitslaande brand grotendeels verwoest en ontstond een schade van circa f 4 mln. Herbouw van de fabriek. kantoor en laboratorium volgde en van de gemeente Koog werd toestemming verkregen om de Wezelstraat aan te leggen. waardoor het Westzijderveld werd ontsloten en het bedrijf per auto bereikbaar werd. De herbouw vergde een jaar. waarin Jonk voor de produktie gedeeltelijk bij andere bedrijven ruimte kreeg. Een daarvan was de Nederlandse Rafñnaderij van Petroleumproducten (NRP) te Haarlem. Dit bedrijf nam een gedeelte van het aandelenpakket van Jonk over. ln 1968 verkocht NRP al haar belangen aan Witco Corporation uit New York, welk bedrijf in 1969 de rest van het aandelenpakket van Jonk overnam. Dit leidde in de jaren '70 tot een volledige integratie. Het bedrijf is nu een van de produktie-locaties van Witco. Andere zijn gevestigd te Amsterdam en Haarlem. De juridische vorm veranderde van vof, via nv tot thans bv. Belangrijke investeringen vonden plaats in de jaren 1960-`61 als gevolg van de brand en in het begin van de jaren `80 door de aanschaf van koelmachines, waardoor het produktieproces werd verbeterd. Geografisch gezien richt het bedrijf zich op Nederland (25 %), EG-landen (65 %), rest van Europa (6 %) en Amerika, Afrika, Azië en Australië. De huidige directie wordt gevoerd door de zoon van een der oprichters, C.N. Kaper. De omzet in 1990 bedroeg f 20 mln. en in dat jaar waren 55 personen bij de Koogse vestiging in dienst.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/witco.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)