Utrecht, 11 juli 1932 - Ede, 14 juni 2008

Prof. dr. Adrianus Maria (Ad) van der Woude, Auteur van het proefschrift Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw (Utrecht 1972). Hij geldt als een der belangrijkste Nederlandse naoorlogse historici.

Het belang van Ad van der Woude voor de Zaanstreek ligt vooral in zijn proefschrift, waarin de economische en demografische geschiedenis van het geïndustrialiseerde platteland 'de Zaanstreek' veel aandacht krijgt. Een groot aantal artikelen in de encyclopedie van de Zaanstreek is mede op Het Noorderkwartier gebaseerd.

Van der Woude was hoogleraar in de agrarische geschiedenis aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam. Hij was mede-oprichter van onder meer het maandblad Spiegel Historieal en had een belangrijk aandeel in de redactie van de 15 delen tellende Algemene Geschiedenis der Nederlanden, uitgegeven in Bussum 1981-1982, terwijl hij voorts in internationale commissies zitting had en gastcolleges in het buitenland gaf.

Special van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) rond Ad van der Woude

Informatie over Ad van der Woude en zijn geschriften is te vinden op de site van Wageningen University & Research.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/woude.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)