Leerlingenvereniging van het Zaanlands Lyceum, oorspronkelijk de Hogere Burger School, in Zaandam. De oprichting van de Zaandamse HB Scholieren Vereniging, met als doelstelling 'het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leerlingen onderling en tussen de ouders, leraren en leerlingen', had plaats in november 1905. De organisatie heet daardoor de oudste leerlingenvereniging van Nederland te zijn.

Meer dan 90 procent van de HBS-leerlingen trad na de oprichtingsvergadering toe als lid. De ZHBSV, de naam werd in 1920 veranderd in ZLV, begon met de uitgave van een schoolkrant en het organiseren van feesten. Later kwamen daar grote georganiseerde fietstochten, toneelvoorstellingen, de 'klassieke club', de schoolbands, cabaretvoorstellingen en sporttoernooien bij. Tegenwoordig organiseert de ZLV nog altijd feesten en filmvoorstellingen.

Het ledental van de ZLV kende veel schommelingen. Gedurende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog lag het verenigingswerk vrijwel stil. Tussen de oorlogen was de vereniging zeer actief en was het grootste deel van de scholieren lid. Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef het ledental aanvankelijk hoog. Eind jaren zestig en in de jaren zeventig liep de interesse voor de ZLV sterk terug en leidde de vereniging een kwijnend bestaan. Eind jaren zeventig/begin jaren tachtig kwam een opleving en werd weer rond 50 procent van de lyceïsten lid. De laatste jaren heeft de vereniging het weer moeilijker.

  • zaanlands1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/10/23 11:57
  • door zaanlander