zaanlands_lyceum_vereniging

Lccriingenvereniging van het Zaanlands Lyceum (oorspronkelijk Hogere Burger School) te Zaandam. De oprichting van de Zaandamse HBS-cholieren Vereniging, met als doelstelling het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leerlingen onderling en tussen de ouders, leraren en leerlingen, had plaats in november 1905 De organisatie heet daardoor de oudste leerlingenvereniging van Nederland te zijn. Meer dan 90% van de HBS leerlngen trad na de oprichtingsvergadering toe als lid.

De ZHBSV (deze naam werd in 1920 veranderd m ZLV) begon met de uitgave van een schoolkrant en het organiseren van feesten Later kwamen daar grote georganiseerde fietstochten, toneelvoorstellingen, de “klassieke club”, de schoolbands, cabaretvoorstellingen, sporttoernooien bij.

Het ledental van de ZLV kende veel schommelingen Gedurende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog lag het verenigingswerk vrijwel stil. Tussen de oorlogen was de vereniging zeer actief en was het grootste deel van de scholieren lid, ook na de Tweede Wereldoorlog bleef het ledental aanvankelijk hoog.
Eind jaren '60 en in de jaren '70 liep de interesse voor de ZLV sterk terug en leidde de vereniging een kwijnend bestaan. Eind jaren '70/begin jaren '80 kwam een opleving en werd weer rond 50% van de lyceisten lid.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanlands_lyceum_vereniging.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/17 14:57
  • door jan