Ouwelfabriek in Zaandam. Het bedrijf werd opgericht op 3 juli 1929 door Wijbrand Pel en groeide nadien gestaag. In 1973 volgde de verplaatsing van de Prins Hendrikstraat naar de Achtersluispolder.

Het bedrijf houdt zich bezig met de productie van ouwels in alle soorten en maten en richt zich zowel nationaal als internationaal op de groothandel en de koek- en de snoepindustrie. De juridische vorm is bv. Er wordt gewerkt met eigen en vreemd kapitaal. Bij het bedrijf werkten in 1991 20 personen.

Ouwelfabriek Zaano uitgebrand

Een felle brand lag op 5 juli 1960 de ouwelfabriek Zaano, gelegen aan de Prins Hendrikstraat te Zaandam, gedeeltelijk in de as. Toen personeelsleden omstreeks half acht de bovenverdieping van het fabriekspand betraden, ontdekten zij het vuur. Onmiddellijk werd de brandweer gewaarschuwd, doch het vuur verspreidde zich zo snel, dat er niet veel meer te redden viel. Met groot materieel bestreed de Zaandamse brandweer de brand, waarbij de blusboot De Weer assistentie verleende. Men kon echter niet voorkomen, dat het middendeel van de fabriek volkomen uitbrandde. Men schat het schadebedrag op circa ƒ 100.000,—. Politie-onderzoek heeft uitgewezen, dat een vierjarig jongetje, dat wel eens meer in het bedrijf kwam, met lucifers heeft gespeeld. Het kind verklaarde, dat het de lucifers had gevonden. Zijn vader is niet tegen w.a. verzekerd.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaano.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)