zaans_groen_2

Gebruikelijke aanduiding van de groene kleur waarin bijvoorbeeld houten gevels worden geschilderd. In de praktijk bestaat in dit Zaans Groen tamelijk veel variatie, de kleur is niet nauwkeurig te definiëren, de aanduiding Zaans Groen is daardoor meer een kwestie van spraakgebruik.

Wellicht werd ooit voor groene verf gekozen uit economische overwegingen, daar deze kleur duurzamer zou zijn dan andere. Gezegd wordt dat het groene pigment een sterkere verdunning met lijnolie mogelijk maakte dan andere droge pigmenten. Uit bestekken en rekeningen valt af te leiden dat de groene kleur van de Zaanse huizen en gebouwen in de 18e eeuw is ontstaan.

Voordien waren meer kleuren in gebruik. Er is misschien een verband met de komst van de klokgevels. Aan het einde van die eeuw en vooral in de 19e eeuw komen we meer regelmatig namen tegen als Fries Groen en Spaans Groen. Het oorspronkelijke teren van de huizen is echter heel lang als bescherming van het buitenhout in gebruik gebleven.

De eerste kleuren aan de huizen, die betaalbaar waren ter vervanging van teer, waren loodwit, loodmenie, dakpannenrood en dodekop (S. de Jong en J. Schipper in 'Gebouwd in de Zaanstreek', Wormerveer 1986).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaans_groen_2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)