Plaatselijke politieke partij, tot stand gekomen in 1978, met als doel de negatieve invloed van landelijke partijpolitiek op het stadsbestuur tegen te gaan.

De ZOG houdt zich principieel uitsluitend bezig met specifieke problematiek van Zaanstad. De Zaanse Onafhankelijke Groepering kwam voort uit een drietal onafhankelijke groeperingen in de toenmalige Wijkradenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijkraden

Na de vorming van Zaanstad, door de Samenvoeging van zeven eerdere afzonderlijke gemeenten per 1 januari 1974, was het gemeentebestuur bezorgd over de mogelijkheid de verschillende leefgemeenschappen tot één geheel te integreren. Niet zonder idealisme werd, naar Rotterdams voorbeeld, een “binnengemeentelijke decentralisatie” doorgevoerd, door de vorming van wijkraden. Voor deze raden - elk ervan zou ongeveer in het gebied van een eerder zelfstandige gemeente moeten functioneren - werd…
. In maart 1978 besloten Assendelfts Belang, Dorpsbelang (Westzaan) en Onafhankelijk in Nauwe Samenwerking (ONS, Koog-Zaandijk) als ZOG mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De plaatselijke organisaties bleven intact. Direct bij de eerste verkiezingen in 1978 (waaraan werd meegedaan met drie vrouwen op de eerste drie plaatsen van de lijst) behaalde de ZOG een raadszetel, in 1982 vermeerderd tot twee en in 1990 tot drie raadszetels. Vanaf 1990 werd de partij geleid door Leny Vissers In 1994 behaalde men zelfs 7 zetels, en in 1998 5. In 2002 behaalde de partij 11 zetels en werd zo de grootste. Men kwam toen voor het eerst in het college, dat snel viel. door dat bijna alle leden zich afsplitsten doordat men vond dat de verkiezingsbeloften waren geschonden, zoals over het bijbouwen van huizen op de locatie Saendelft. Ook werd er een lid uit de fractie gezet wegens dubieuze zaken. Al eerder, na de overwinning in 1994, waren er veel afsplitsingen. In 2006 deed men ondanks dit alles toch weer mee, maar men behaalde slechts 4 zetels.

Bronnen
  • De soap van de Zaanse Onafhankelijke Groepering is voorbij, 14 november 2002, Trouw
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanse_onafhankelijke_groepering.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)