zaanse_schilderskring

Vereniging Zaanse Schilderskring, opgericht op 4 oktober 1937, is de plaats waar zowel ervaren als beginnend schilders, elkaar ontmoeten, inspireren en begeleiden. De vijftig leden tellende vereniging maakt sinds 1 oktober 2017 gebruik van het overblijflokaal van voorheen mavo Groen van Prinsterer aan de Vlielandstraat te Zaandam dat deel uit maakt van bedrijfsverzamelgebouw De Groene Bark.

Onder de naam 'Kunst na Kennis' stak de Zaanse Schilderskring met een tiental leden in 1937 van wal. In 1938 stelde de kring schilderijen ten toon in het gymnastieklokaal van de lagere school te Zaandijk.

In 1939 gevolgd door tentoonstellingen in Westzaan en in de bovenzaal van sociëteit Ons Genoegen te Krommenie. Doelstelling was meer aandacht te wekken voor de schilderskunst. Daarnaast bood de Zaanse Schilderskring de mogelijkheid om in verenigingsverband het schildersamateurisme te stimuleren en leden in staat te stellen, schilderstukjes te vervaardigen, zoals men op de tentoonstelling kon bewonderen.

De heer P. van Leeuwen, die de tentoonstelling officieel opende, constateerde met grote voldoening dat er een belangrijke vooruitgang viel waar te nemen sinds de eerste tentoonstelling, die te Westzaan gehouden werd. Daar was de inzending copie-werk te overheersend. In Krommenie waren veel meer zelfstudies te bezichtigen.

De vereniging beschikte over een eigen clubgebouw aan het Guispad 59 te Zaandijk, waar iedere dinsdagavond gemaakte schetsen uitgewerkt werden en waarin dagelijks gewerkt kon worden.

Oktober 1939 volgde een kleine overzichtstentoonstelling in het eigen onderkomen aan het Guispad. Er werd geen oud werk geëxposeerd, doch uitsluitend nieuwe stukken. Mede hierdoor kreeg de tentoonstelling meer aantrekkelijkheid. De voorzitter deelde mede, dat het niet in de bedoeling lag de werken op deze expositie te verkopen, doch uitsluitend om de donateurs en verdere belangstellenden de vooruitgang van de leden te tonen en het doel van de vereniging verder in de Zaanstreek uit te dragen.

In het oorlogsjaar 1940 vestigde de vereniging haar atelier in één der bijgebouwen van molen De Oranjeboom aan de Nauernaschevaart te Westzaan. De molen, die vele jaren met slechts twee wieken heeft gemalen, werd eerder aangekocht door de N.V. Molenaar's Meelfabrieken en was sedertdien buiten werking gesteld.

In de week van 22—29 december 1946, de week waarin vele Mechelaars de gasten zullen zijn van de gastvrije Zaankanters als tegenprestatie voor de daverende ontvangst van de Zaankanters in Mechelen, organiseert de Zaanse Schilderskring in samenwerking met de Zaanse Kunstkring een schilderijen-tentoonstelling in de naar men hoopt verbouwde Meufa.

Na de oorlog leed de vereniging een zwervend bestaan. Men bevolkte verscheidene locaties waaronder de zolder van de Stationsstraatschool in Zaandam, een boerderij op het Stuurmanspad, een pand aan het Kattegat, een kelder aan de Zuiddijk, een ruimte aan het Krimp, bij de leden thuis en de voormalige politiepost aan de Leeghwaterstraat in Koog aan de Zaan.

Bekende kunstenaars die de Zaanse Schilderskring voortbracht zijn Klaas Bood, Pieter Groot, Aart Roos, Selma Timmerman en Jaap Stellaart.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanse_schilderskring.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 19:21
  • door jan