zaanse_studenten_vereniging

Vereniging ten behoeve van 'spoorstudenten', met een eigen gebouw aan de Parkstraat in Zaandam. De ZSV werd opgericht in 1949 ten behoeve van in de Zaanstreek wonende en naar universiteitssteden pendelende studenten. De vereniging is in levensbeschouwing en politiek opzicht neutraal.

Doel van de ZSV is studenten uit de gehele Zaanstreek nauwer met elkaar in contact te brengen. Men tracht dit te bereiken door het houden van wekelijkse sociëteitsavonden (vrijdag), het organiseren van activiteiten op maatschappelijk en cultureel terrein, het regelen van festiviteiten en het houden van sporttoernooien.

Lid van de ZSV kan worden iedere student(e) die staat ingeschreven aan een universiteit of een instelling van het hoger beroepsonderwijs, dan wel een ieder die daartoe het vooruitzicht heeft, maar door uitloting of andere bijzondere omstandigheden nog niet in staat is een dergelijke opleiding te volgen. De ZSV brengt maandelijks het verenigingsblad KONVO uit.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zaanse_studenten_vereniging.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)