Op 23 mei 1945 brengt het Militair Gezag te Zaandam ter kennis dat een zuiveringscommissie is samengesteld tot zuivering van het personeel der Gemeentediensten te Zaandam. De Commissie rekent op aller medewerking, opdat het vertrouwen in de overheidsdiensten, geschokt in de afgelopen jaren, weer volledig wordt hersteld door verwijdering van die elementen, die tot vermindering van dit vertrouwen hebben aanleiding gegeven.

Aangiften en klachten betreffende bezwaren op politiek gebied tegen leden van het personeel van gemelde diensten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk zaterdag 2 juni 1945 bij de Secretaris der Commissie, Zuiddijk 10, Zaandam. Na gemelde datum binnenkomende aangiften en klachten worden niet meer in behandeling genomen, tenzij blijkt van bijzondere omstandigheden welke tot vertraging hebben geleid.

De navolgende heren maakten deel uit van : Mr. P. H. Wuijster, secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zaandam, Voorzitter-, Dr. H. G. Scholten, Gemeentesecretaris te Zaandam; Mr. F. W. van Dijk, advocaat te Zaandam; P. J. Bosch, technisch opzichter Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst te Zaandam; J. van Rossum, ambtenaar Gemeentelijk Gas- en Elektriciteitsbedrijf te Koog aan de Zaan, Leden; A. W. Voors, candidaat-notaris te Zaandam, Secretaris.

Ook in de sportwereld wordt van verschillende zijden de wens kenbaar gemaakt op het gebied van de sport een zuivering te doen plaats vinden. De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft na gepleegd overleg met enkele vooraanstaande personen op sportgebied, besloten een zuiveringscommissie voor de sport in te stellen. Tot de leden behoort ook de Zaandamse ondernemer A.W. Sabel Tzn als afgevaardigde van de KNZB.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/zuiveringscommissie.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)