aanslibbing

De oorspronkelijke aanleg van de dijken langs IJ en Zaan volgde niet overal nauwkeurig de grenzen tussen land en water. Aldus ontstonden kleine en grote stukken Buitendijks landplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBuitendijks land

De aanleg van dijken in de 13e eeuw en daarna volgde lang niet overal nauwkeurig de grenzen tussen land en water.

Men legde zoveel mogelijk rechte stukken dijk aan en sneed de landtongen in het lJ en de Zaan geheel of ten dele af. Hierdoor ontstonden grote stukken buitendijks land, zoals op de hierbij gereproduceerde kaart naar
. Soms breidden deze zich uit of ontstonden nieuwe stukken buitendijks land door aanslibbing of verlanding (bijvoorbeeld rietlanden langs de Zaan). Deze stukken werden veelal weer later ingedijkt door middel van kale dijken, kaden of beschoeiingen vlak aan het water.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/aanslibbing.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
  • (Externe bewerking)