aardappelen_en_groentendrogerij

Tussen 1917 en 1920 door oliefabriek De Vrede te Westknollendam (eigendom van de fa. P.H. Kaars Sijpesteijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaars Sijpesteijn

Ondernemersgeslacht in de 18e, 19e en 20e eeuw.

De belangen van de familie Sijpesteijn in de zeildoekfabricage werden geërfd van de familie Kaars. Jan Sijbrantsz. Kaars (1735-1812), zeildoekreder uit Krommenie, was gehuwd met Etje Pieters Kuyper (1736-1781), eveneens stammend uit een rolredersfamilie. Hun dochter Bregje Kaars (1775-1803) trouwde Hendrik Sijpesteijn (1773-1835), zoon van Willem Sijpesteijn (1739-1818) en de zeer vermogende Trijntje Streek. Deze Willem was afko…
) bedreven activiteit, samenhangend met de penibele voedselsituatie in de Eerste Wereldoorlog. De benodigde snij-, droog- en wasmachines werden geleverd door de NV Nederlandsche Groenten- en Vruchtendroogerij te Breda, waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten.

De firma Kaars Sijpesteijn fungeerde feitelijk als loondrogerij. Men droogde tot 5000 kg droog gewicht groenten en aardappelen per dag, tegen een vergoeding van resp. 30 en 20 cent per kg. De overeenkomst werd aangevuld met die betreffende het zouten van bonen en andijvie en het inmaken van zuurkool.

In 1918 nam de fa Kaars Sijpesteijn alle machinerieën over. In de naaste omgeving van de oliefabriek werden weilanden gescheurd en geschikt gemaakt voor akkerbouw; de producten werden aan de drogerij geleverd. Voor de fa Kaars Sijpesteijn was de voornaamste aanleiding tot het bedrijven van deze activiteit de omstandigheid dat steenkooltoewijzingen voor het stoken der stoomketel konden worden verkregen. Hierdoor kon ook de oliefabricage, die anders zou zijn stilgelegd, worden voortgezet.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/aardappelen_en_groentendrogerij.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)