al_verder

Kunst- (voornamelijk dicht-)genootschap te Zaandam in de 18e eeuw. Als late navolger van de rederijkerskamers (kamers van rhetorike`). die naar Frans voorbeeld sinds het begin van de 15e eeuw in de zuidelijke Nederlanden ontstonden, zich naar het noorden verplaatsten en in de provincie Holland tot bloei kwamen, is ook enige tijd in de Zaanstreek een dichtgenootschap in stand gehouden. Hoewel de betekenis ervan uiterst gering was en geenszins tot een duurzame literaire traditie leidde, waren verscheidene toen prominente Zaankanters lid van dit genootschap, onder wie de predikant Cornelis Loosjes, de tabakshandelaar Willem van Orden en de koopman/fabrikant Adriaan Roggeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge

Ondernemersgeslacht, vooral in de scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw. Jan Jansz Rogh (1602- 1676), gehuwd met Mary Jans, vestigde zich omstreeks 1630 in Sardam als Meester Scheepmaker. Hij had twee zoons, Jan en Tewis, die beiden in het vak van hun vader werden opgeleid. Jan Jansz Rogh (1637-1696), ook wel Jan Rogge de Jonge genoemd, huwde tweemaal. Van zijn eerste vrouw weten we niets, zijn tweede vrouw heette Dieuwertje IJsbrants. Hij had twee dochters, Guurtje (†1717) en Immitie (†1682)…
.

Men kwam, omstreeks 1750, regelmatig bijeen om de gedichten, die men aan elkaar had opgedragen, te reciteren. Uitzonderlijk was dit niet: dergelijke dichtgenootschappen bestonden in vele plaatsen. Zoals overal elders bleef ook in de Zaanstreek tot ver in de 19e eeuw de gewoonte bestaan om bij allerlei gelegenheden “rijmdichten te maken (en ook te publiceren). Het genootschap onder de zinspreuk 'Al Verder' wordt eerder curiositeitshalve vermeld dan om zijn culturele betekenis.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/al_verder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)