al_verder

Kunst- (voornamelijk dicht-)genootschap te Zaandam in de 18e eeuw. Als late navolger van de rederijkerskamers (kamers van rhetorike`). die naar Frans voorbeeld sinds het begin van de 15e eeuw in de zuidelijke Nederlanden ontstonden, zich naar het noorden verplaatsten en in de provincie Holland tot bloei kwamen, is ook enige tijd in de Zaanstreek een dichtgenootschap in stand gehouden. Hoewel de betekenis ervan uiterst gering was en geenszins tot een duurzame literaire traditie leidde, waren verscheidene toen prominente Zaankanters lid van dit genootschap, onder wie de predikant Cornelis Loosjes, de tabakshandelaar Willem van Orden en de koopman/fabrikant Adriaan Rogge.

Men kwam, omstreeks 1750, regelmatig bijeen om de gedichten, die men aan elkaar had opgedragen, te reciteren. Uitzonderlijk was dit niet: dergelijke dichtgenootschappen bestonden in vele plaatsen. Zoals overal elders bleef ook in de Zaanstreek tot ver in de 19e eeuw de gewoonte bestaan om bij allerlei gelegenheden “rijmdichten te maken (en ook te publiceren). Het genootschap onder de zinspreuk 'Al Verder' wordt eerder curiositeitshalve vermeld dan om zijn culturele betekenis.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/al_verder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)