Westzaan 13 oktober 1862 - Driehuis 7 juli 1933

Westzaans ondernemer en politicus. Het geslacht Allan was in de 19e en 20e eeuw een van de meest vooraanstaande geslachten van Westzaan, met als meest opvallende exponent de hier genoemde Johannes Jacobus, naar wie een gedeelte van de hoofdstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrabbelbuurt

Voormalige naam voor de J.J. Allanstraat in Westzaan.

Eigenlijk was er geen sprake van een buurt, maar van een rechte weg met slechts één dwarspad, de Dolfijnstraat. De Krabbelbuurt was één van de vier delen van Westzaan, dat verder uit Zuideinde, Kerkbuurt en Middel bestond. Het is niet bekend hoe de naam voor de buurt ontstond, zeker is dat deze al in 1564 werd gebruikt. In 1939 werd de naam, die door veel bewoners niet werd gewaardeerd, vervangen door J.J. Allanstraat.
van het dorp genoemd is. In 1894 was J.J. Allan één van de oprichters van drukkerij Van Dijk en Allanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijk & Allan bv, Drukkerij Van

Drukkerij te Westzaan. Het bedrijf werd in april 1894 als firma opgericht door H.A. van Dijk en J.J. Allan te Westzaan, in januari 1984 werd het omgezet in een bv. De drukkerij beschikt over offsetapparatuur en houdt zich voornamelijk bezig met het vervaardigen van handelsdrukwerk, waaronder brochures in kleurendruk. Daarnaast behoort boekdruk tot de mogelijkheden. Bij Van Dijk en Allan waren in 1991 8 personen in dienst.
.

Voorts was hij lange tijd directeur van de bootdienst tussen Westzaan en Koog, en in 1915 één van de initiatiefnemers tot de oprichting van een busdienst tussen Westzaan en Koog-Zaandijk. Vanaf 1912 was hij gemeenteraadslid voor de Vrijzinnig Democratische Bondplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijzinnig Democratische Bond

In 1901 opgerichte landelijke politieke partij, voortzetting van de eerder (1888) ontstane Radicale Bond, waarin zich - ook in de Zaanstreek meer vooruitstrevende liberalen hadden georganiseerd. De vrijzinnig democraten waren weliswaar een liberale overtuiging toegedaan, maar konden zich niet verenigen met de invloed van de conservatieve vleugel in de toenmalige Liberale Unie. Met hun sociale opstelling stonden zij dicht bij de sociaaldemocraten, die zij echter bes…
; in 1916 werd hij leider van de tweemansfractie. Vanaf 1920 fungeerde hij als wethouder, terwijl hij ook nog enige tijd loco-burgemeester was.

Zijn zoon J.J. Allan (1898-1973), directeur van drukkerij Van Dijk en Allan, was eveneens raadslid en wethouder van Westzaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/allan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)