ameland

Straat in Zaandam, het doodlopende pad loopt dicht ten zuiden van en evenwijdig aan de Mallegatslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMallegatsluis

Schutsluis, de grens tussen Zaandam en Koog aan de Zaan. Vóór de bouw van de Mallegatsluis, was er iets zuidelijker een eerdere sluis in de Lagedijk. In 1634 werd deze verlegd naar de Breedweersloot. Vanaf toen kwam de naam Mallegatsluis in gebruik, de sloot kreeg de naam Mallegatsloot.
. De naam van het pad bestond al in de 17e eeuw als Aemland, dit is 'het land van Aem' en werd toen afwisselend gebruikt met de aanduiding Paardeven. In 1643 werd voor dit Aemland een 'order voor 't padt' opgesteld.

Zie: Padgemeenschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadgemeenschappen en -reglementen

In de Zaanstreek is in het verleden door de bewoners van vele paden een zogenoemde padgemeenschap gesticht met het oog op gezamenlijke belangen en plichten. Deze padgemeenschappen zijn er in vele gevallen toe overgegaan de gemaakte afspraken notarieel vast te leggen. Hiermee werden op een voor Holland unieke manier gedragsregels vastgelegd waaraan alle bewoners van het pad zich moesten houden. Vermoedelijk waren notariële bewonersovereenkomsten elders onbekend.…
.

De naamovereenkomst met het Waddeneiland is toevallig, maar leidde ertoe dat een evenwijdig lopende straat in de 19e eeuw de naam Schiermonnikoogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchiermonnikoog

Straat te Zaandam-West, nabij de grens met Koog. Schiermonnikoog is een nieuwe straat, die haar naam kreeg in verband met het nabij gelegen oude pad Ameland. De naam Ameland was niet een verwijzing naar het Waddeneiland, maar een verbastering van Aemland ('land van Aem'). Schiermonnikoog werd ook wel Schimmelkoog of Schelmekoog genoemd.
kreeg en dat later aangelegde straten eveneens naar eilanden werden vernoemd in de daardoor ontstane Waddenbuurt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ameland.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:07
  • (Externe bewerking)