Amsterdam, 21 augustus 1932 - Koog aan de Zaan, 3 april 2007

Prof. dr Leopold Alfred Ankum, zoon van de Koogse burgemeester Leendert Albert Ankumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnkum, Leendert Albert

Amsterdam, 25 november 1895 - Zaandam, 20 oktober 1970

Burgemeester te Koog aan de Zaan van 1946 tot eind 1960, daarna nog een aantal maanden waarnemend burgemeester van Heiloo. Leendert Albert Ankum, vader van Leopold Alfred Ankum, werd na de lagere school diamantbewerker. In de
, groeide op te Koog, aldaar woonachtig. Vanaf 1970 hoogleraar bedrijfseconomie aan de faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

In de Zaanstreek bestuurlijk actief op economisch en sociaal-cultureel terrein, onder meer als:

 • voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanlandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

  Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
  (1974-1979),
 • voorzitter beheerscomcommissie Gemeentelijke Muziekschoolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolksmuziekschool

  In 1947 sprak de sectie muziek van de toenmalige Zaandamse Gemeenschap haar bezorgdheid uit over het teruglopende ledental bij de muziek- en zangverenigingen en over het gebrek aan theoretische kennis, onder andere noten lezen, bij de leden en aspirantleden van de verenigingen. Een commissie bestaande uit de wethouder van onderwijs
  Zaanstreek,
 • voorzitter Stichting Pal tegen verval.
 • voorzitter Zaans Uurwerkenmuseum, voorzitter Stichting Behoud Zaans Streekeigen,
 • voorzitter Redactieraad Encyclopedie van de Zaanstreek,
 • penningmeester Iwema Bakker-stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGerrit Iwema Bakker-stichting

  Rechtspersoonlijke organisatie die zich ten doel stelt verbeteringen tot stand te brengen in de medische beroepsuitoefening door kennisbevordering en uitwisseling van gegevens. De Stichting werd in 1986 te Zaandam opgericht en kreeg de naam van de in 1984 overleden vrouwenarts G. Iwema Bakker, die gedurende 35 jaar de gynaecologie in de Zaanstreek had uitgeoefend. Iwema Bakker was verbonden aan respectievelijk
  .

Publikaties onder meer:

 • Een bijdrage tot de geschiedenis van de Zaanse olieslagerij' (in: Tijdschrift van Geschiedenis, 1962),
 • Prijsinflatie, kostprijsberekening en winstbepaling' (proefschrift, Leiden, 1969).
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ankum1.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/10 02:16
 • door 199.47.87.143