Nadat in 1955 de eerste bodemvondsten in de Assendelver polders waren ontdekt is in 1960 als derde afdeling van de Werkgemeenschap een Zaanse vereniging opgericht. De doelstelling is:

  • 1. Bevordering van de bescherming van het bodemarchief, tenzij bij bedreiging van de bodem dit archief wordt verstoord,
  • 2. beschrijving en publicatie van de verrichte onderzoeken.

Ter verduidelijking zij opgemerkt dat de eerste doelstelling feitelijk inhoudt dat hetgeen zich uit de prehistorie nog in de bodem bevindt met rust wordt gelaten, tenzij graaf- en andere bodemverstorende werkzaamheden tot tijdig archeologisch onderzoek noodzaken.

De afdeling telde in 1991 ongeveer 160 leden en donateurs. Onderzoeksresultaten worden onder meer gepubliceerd in het viermaal per jaar verschijnende tijdschrift Grondspoor. In 1991 had de afdeling een werk- en expositieruimte in het voormalige gemeentehuis van Assendelft (Dorpsstraat 370).

De werk- en expositieruimte bevindt zich in 2015 in de Tuinstraat in Zaandijk in een voormalig schoolgebouw. Het tijdschrift Grondspoor wordt in 2015 digitaal verspreid.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/archeologische_werkgemeenschap.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:09
  • (Externe bewerking)