assendelver2

Drooggemaakte polder van ruim 317 hectare tegen de Nauernasche Vaart bij Assendelft.

Het polderpeil is 3,615 meter beneden NAP. De polder maakte oorspronkelijk deel uit van de Zuiderpolder. In de Franse tijd (1804) werd vergunning verleend tot vervening of turfwinning. In 1845 was deze zó ver gevorderd dat een meer was ontstaan waarop men besloot tot het aanleggen van een omringdijk en droogmaking. In 1848 is daarna het eerste gewas geoogst in de Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft.

Zie ook: Assendelft, Landschap 10 en Natuur in de Zaanstreek 5.3.4.

  • assendelver2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/07/30 11:37
  • door zaanlander