Zaandam, 10 oktober 1893 - Zaandam, 22 maart 1986

Gerrit Fris, een ondernemer met bijzondere sociale betrokkenheid, begon na de lagere school als loodgietersknecht in de zaak van zijn vader aan de Zuiddijk te Zaandam. Met zijn broer Jacob ontwikkelde hij dit kleine bedrijf tot een grote winkel in elektrische artikelen enzovoort, tot de jaren '70 gevestigd aan de Gedempte Grachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGedempte Gracht

De Gedempte Gracht anno 1966 Hoofdwinkelstraat in Zaandam-west, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Rozengracht en ten zuiden van de Vinkestraat, lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

De naam Gedempte Gracht ontstond in 1858 toen de sloot tussen het Zilverpad (zuidkant) en het
. Daarnaast kreeg een installatiebedrijf voor de bouw gestalte, onder meer voor de levering van de toen in opkomst zijnde centrale verwarming, later onder de naam Vetimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVetim bv

Verwarmings- en Technische Installatie Maatschappij in Zaandam.

Vetim bv is een voortzetting van VTIM, dat in de jaren vijftig van de 20e eeuw begon als een aparte verwarmingsafdeling van het installatiebedrijf Fris. In 1972 werd het overgenomen door Sterel en Wechgelaar, welk bedrijf op zijn beurt twee jaar later werd overgenomen door het Amerikaanse concern Westinghouse.
, terwijl de gebroeders Fris vooral actief waren op het gebied van de radio-distributie, de draadomroep. Hiervoor verwierven zij concessies in meer dan 20 Nederlandse gemeenten. Zie ook: Baulingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBauling, Janus

Koog, 29 december 1906 - Deventer, 20 januari 1974

Als radio-amateur oprichter van de eerste draadomroep in Nederland.

De Eerste Nederlandse Radio Centrale van Janus Bauling verzorgde ook zelf uitzendingen.

Bewoners van de Stationsstraat te Koog herinneren zich dat Bauling in en na 1926 opnamen maakte van het draaiorgel van Prins en Pot. Zij hoorden buiten op straat dit orgel spelen en konden de muziek tegelijk ook binnen op hun radio, via het draadje, volgen.

Zij breidden deze activiteit uit in België, Engeland en Duitsland dat werd afgestoten in 1939. Terwijl de Nederlandse radio-distributie werd genationaliseerd, de PTTplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPTT-Nederland NV

Sinds 1 januari 1989 de naamgeving van het voormalige Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, de staat was rond 1990 aandeelhouder, met als werkmaatschappijen PTT-post BV en PTT-Telecommunicatie BV.

PTT-Nederland NV verschafte werk aan 100.000 werknemers in 1990 met in totaal 81.000 taken en is daarmee één van de grootste werkgevers van ons land. De PTT-Post BV omvatte vijf regiodirecties waaronder 167 bestuurscentra, veelal hoofdpostkantoren genoemd, ressortere…
er mee werd belast, groeiden de Belgische en Engelse bedrijven later uit tot grote ondernemingen voor kabeltelevisieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKabeltelevisie Zaanstad bv

Systeem voor het transporteren van beeld- en geluidsignalen tussen een centraal punt en op het systeem aangesloten ontvangsttoestellen, ontstaan vanuit de behoefte om de ontvangstkwaliteit te verbeteren en tevens om het ontsierend stadsaanzicht door allerlei particuliere antennes te laten verdwijnen. Vanaf 1962 werden er in Nederland enkele experimentele kabe In etten aangelegd. Vanaf de jaren '70 op grote schaal toegepast.
.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stichtte Fris de NV Keramische Industrie Fris, een aardewerkfabriek, eerst in Gouda, later in Edam, die een grote omvang bereikte, maar door naoorlogse concurrentie uit de lage-lonen-landen in 1971 moest worden gesloten. Het was één van de eerste bedrijven met een winstdelingsregeling.

Op maatschappelijk terrein heeft Fris zich in zijn latere levensjaren verdienstelijk gemaakt voor de bejaardenhuisvesting. In de Zaanstreek nam hij het initiatief tot de stichting van Parkzicht te Koog aan de Zaan, Mennistenerf en Schildershoek te Zaandam. Hij was bestuurslid en enige tijd voorzitter van de landelijke NCHB, de Nederlandse Centrale voor de Huisvesting van Bejaarden. Fris werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Kroonorde van België.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/fris.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/12/08 05:53
  • (Externe bewerking)