assumburg

Kasteel in de buurt Assum, vroeger behorend tot Uitgeest en thans tot de gemeente Heemskerk (dus buiten de Zaanstreek) dat vroeger tot woonstee diende van de Heren van Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssendelft

Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders.
Zie ook: Slot aan de Vlietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlot aan de Vliet

Middeleeuwse woonplaats van de latere vrijheren van Assendelft, in het zuidelijk deel van Assendelft, bij het toen nog niet drooggemaakte meertje de Vliet. Er zijn geen afbeeldingen van het 'slot' bekend, waarschijnlijk is het een van steen gebouwde en versterkte burcht geweest, die in of vlak na 1400 is gebouwd en reeds in 1426 door brand verloren ging. Wellicht is reeds in 1306 door Gerrit (Gheraet) van Assendelft een (versterkte?) woonstee op dezelfde plaats gebouwd, aangez…
.

De huidige grondvorm van Slot Assumburg (dat nu al tientallen jaren als Jeugdherberg in gebruik is) ontstond omstreeks 1540, toen Gerrit van Assendelft het gebouw ingrijpend liet verbouwen. Ook in de 17e eeuw zijn vergaande veranderingen aan het slot doorgevoerd. Het oorspronkelijke gebouw, waarvan overigens geen sporen zijn terug te vinden, dateerde uit de tweede helft van de 13e eeuw. Reeds vóór 1322 was Barthoud van Assendelft voor de helft eigenaar van dit eerdere en mogelijk kleinere Assumburg op dezelfde plaats. De andere helft behoorde aan Jan van Rietwijk, die zijn helft in 1358 aan Barthoud verkocht. Het kasteel is tot 1317 door Van Assendelfts bewoond; in dat jaar stierf de ongehuwde Gemt van Assendelft en ging het bezit over aan verwanten van andere naam. Sinds 1911 is Slot Assumburg rijkseigendom. Van de aanvankelijke vijver en gracht is niets gebleven, evenmin van omringende tuin en/of bos. Met weinig gevoel voor historie heeft de gemeente Heemskerk flatbouw in de onmiddellijke omgeving toegestaan.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/assumburg.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)