slot1

Middeleeuwse woonplaats van de latere vrijheren van Assendelft, in het zuidelijk deel van Assendelft, bij het toen nog niet drooggemaakte meertje de Vlietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVliet

Naam van een water onder Assendelft, vroeger een meertje, dat door een smal riviertje in verbinding stond met de Vlietsluis en daarmee het Wijkermeer.

Het meertje werd wel het Wijde Vliet genoemd, het riviertje het Nauwe Vliet. Een 'vliet' een waterloop, stroom of rivier. Aan de Vliet stond in de late Middeleeuwen het slot van de heren van Assendelft. Over het ontstaan van het Wijde Vliet doet een volksverhaal de ronde. Beverwijk en Westzaan bouwden gelijk een kerk.
. Er zijn geen afbeeldingen van het 'slot' bekend, waarschijnlijk is het een van steen gebouwde en versterkte burcht geweest, die in of vlak na 1400 is gebouwd en reeds in 1426 door brand verloren ging. Wellicht is reeds in 1306 door Gerrit (Gheraet) van Assendelft een (versterkte?) woonstee op dezelfde plaats gebouwd, aangezien toen de Vliet deel uitmaakte van het door hem verkregen leengoed.

Niet veel jaren later is dit eerste huis (dat naar de overlevering wil de naam 'Ten Weer' droeg) door de Van Assendelfts verlaten. Zij vestigden zich in Heemskerk en het is aan te nemen dat de versterkte hoeve die zij daar betrokken de voorloper was van het latere Slot Assumburgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssumburg

Kasteel in de buurt Assum, vroeger behorend tot Uitgeest en thans tot de gemeente Heemskerk (dus buiten de Zaanstreek) dat vroeger tot woonstee diende van de Heren van Assendelft Zie ook: Slot aan de Vliet.

De huidige grondvorm van Slot Assumburg (dat nu al tientallen jaren als Jeugdherberg in gebruik is) ontstond omstreeks 1540, toen Gerrit van Assendelft het gebouw ingrijpend liet verbouwen. Ook in de 17e eeuw zijn vergaande veranderingen aan het slot doorgevoerd. Het oorspronkeli…
In 1400 werd Assendelft van Ambachtsheerlijkheid verheven tot Vrije Heerlijkheid (zie: Bestuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur

Bestuur
en rechtspraak 1.2.6.). Deze kwam onder beheer van Barthoud van Assendelft, de derde van het geslacht met deze naam, die inmiddels met ridderwaardigheid was bekleed. Aannemelijk is dat deze ridder Barthoud in of meteen na 1400 het Slot aan de Vliet, later ook wel Assendelftsburg genoemd, liet bouwen.

In 1426 (sommige bronnen noemen ook 1428) is het slot door een plunderende Kabeljauwse bende verwoest. Volgens De Boer van der Leyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer van der Ley, J.B. de

1836 - Breda december 1899

Schrijver van enkele boekjes over de Zaanstreek, De Geschiedenis der Zaanlanden, aan kinderen verhaald (twee delen, Zaandijk 1874). Het behelst de geschiedenis van de jaren 1581 tot 1874, in het bijzonder de historie van de opkomende bloei, welvaart en roem van de Zaanstreek. Er wordt duidelijk gemaakt, hoe de bewoners aan hun voornaamste takken van nijverheid zijn gekomen; welk aandeel zij hebben gehad in de lotswisseling der Zeven Provinci…
is Barthoud daarna naar Den Haag vertrokken, Groesbeekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroesbeek, mr. Johan Willem

Koog aan de Zaan 16 november 1908 - Haarlem 20 december 1993 J.W. Groesbeek Bron: Gemeentearchief Zaanstad Mr. Johan Willem Groesbeek, Rijksarchivaris van Noord-Holland, geruime tijd voorzitter van Zaans Schoon en redacteur van De Zaende. Groesbeek heeft een aantal publikaties over de geschiedenis van de Zaanstreek op zijn naam. Na een middelbare school-opleiding te Amsterdam en Zaandam studeerde hij rechten aan de Gemeente Universiteit te Amsterdam. Zijn historisch…
merkt echter op: 'De heren van Assendelft zullen zich kort na of in 1426 op de Assumburg (dus in Heemskerk, red) gevestigd hebben'. De 17e-eeuwse geschiedschrijver Schrevelius vermeldde nog dat 'de ruïne en vervallen muyren sich aan de meyrkant van De Vliet' bevonden. Het meertje is in 1638 drooggemaakt.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/slot1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)