slot1

Middeleeuwse woonplaats van de latere vrijheren van Assendelft, in het zuidelijk deel van Assendelft, bij het toen nog niet drooggemaakte meertje de Vliet. Er zijn geen afbeeldingen van het 'slot' bekend, waarschijnlijk is het een van steen gebouwde en versterkte burcht geweest, die in of vlak na 1400 is gebouwd en reeds in 1426 door brand verloren ging. Wellicht is reeds in 1306 door Gerrit (Gheraet) van Assendelft een (versterkte?) woonstee op dezelfde plaats gebouwd, aangezien toen de Vliet deel uitmaakte van het door hem verkregen leengoed.

Niet veel jaren later is dit eerste huis (dat naar de overlevering wil de naam 'Ten Weer' droeg) door de Van Assendelfts verlaten. Zij vestigden zich in Heemskerk en het is aan te nemen dat de versterkte hoeve die zij daar betrokken de voorloper was van het latere Slot Assumburg In 1400 werd Assendelft van Ambachtsheerlijkheid verheven tot Vrije Heerlijkheid (zie: Bestuur en rechtspraak 1.2.6.). Deze kwam onder beheer van Barthoud van Assendelft, de derde van het geslacht met deze naam, die inmiddels met ridderwaardigheid was bekleed. Aannemelijk is dat deze ridder Barthoud in of meteen na 1400 het Slot aan de Vliet, later ook wel Assendelftsburg genoemd, liet bouwen.

In 1426 (sommige bronnen noemen ook 1428) is het slot door een plunderende Kabeljauwse bende verwoest. Volgens De Boer van der Ley is Barthoud daarna naar Den Haag vertrokken, Groesbeek merkt echter op: 'De heren van Assendelft zullen zich kort na of in 1426 op de Assumburg (dus in Heemskerk, red) gevestigd hebben'. De 17e-eeuwse geschiedschrijver Schrevelius vermeldde nog dat 'de ruïne en vervallen muyren sich aan de meyrkant van De Vliet' bevonden. Het meertje is in 1638 drooggemaakt.

  • slot1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/04/23 17:13
  • door jan