beatrixbrug

Dit is een oude revisie van het document!


In de jaren 1957 en '58 gebouwde oeververbinding tussen Oost- en Westzijde te Zaandam, dichtbij en ten noorden van het sluizencomplex, geopend op 3 december 1958. Voor de aanleg van de brug en vooral voor die der aansluitende wegen (onder meer de huidige Peperstraat) moesten veel panden worden gesloopt. Zelfs nadat de brug geopend was moest in de Westzijde nog het (het verkeer belemmerende) pand van De Gruijter worden weggebroken. De kosten zijn door een en ander aanzienlijk hoger geweest dan de bijna f 3,5 miljoen die de brug kostte. De doorvaartwijdte is 12 meter, bij gesloten stand is de doorvaarthoogte onder de basculebrug 2.20m +NAP. Met vier rijbanen voor het autoverkeer, benevens fiets- en wandelpaden is de Beatrixbrug een der belangrijkste kunstwerken binnen Zaandam. Om verkeersopstoppingen bij voor de scheepvaart geopende brug te beperken is een regeling ingesteld waardoor omleiding over de Wilhelminasluisbrug plaats heeft. De Beatrixbrug vormt met deze brug aan de zuidzijde der sluizen en de ongeveer 1 100 meter noordelijker gelegen Prins Bemhardbrug de enige verbinding tussen de twee stadshelften van Zaandam. Na de opening van de Dr. 1M. den Uylbrug over de Voor 61 werd de westelijke voortzetting van de afrit (Gedempte Gracht) autovrij gemaakt. Ook de Beatrixbrug mocht nadien overdag niet meer door gemotoriseerd vervoer gebruikt worden. Na 18.00 uur (koopavonden uitgezonderd) mochten auto`s er nog wel over.

  • beatrixbrug.1444677902.txt.gz
  • Laatst gewijzigd: 2015/12/07 17:26
  • (Externe bewerking)