Belangenvereniging, opgericht in december 1982 op initiatief van een aantal in het Industriegebied Achtersluispolder gevestigde bedrijven, met het doel:

  • gemeenschappelijke belangen gezamenlijk te behartigen;
  • onderlinge contacten te leggen;
  • naar mogelijkheden tot samenwerking te zoeken;
  • mee te werken aan vestiging en behoud, respectievelijk verbetering van de werksituatie in de Achtersluispolder;
  • gesprekspartner te zijn van de overheid en andere instellingen; en
  • contact te onderhouden met vergelijkbare Zaanse belangenverenigingen.

De activiteiten leidden tot goede contacten met de gemeentelijke overheid en tot onderlinge samenwerking, onder andere tijdens een schoonmaakactie van het industriegebied in 1984. In 1987 was meer dan vijftig procent van de circa honderdvijftig in de Achtersluispolder gevestigde bedrijven lid van de belangenvereniging.

Externe link: Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/belangenvereniging_achtersluispolder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)