Belangenvereniging, opgericht in december 1982 op initiatief van een aantal in het Industriegebied Achtersluispolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAchtersluispolder

Polder, oorspronkelijk Sluispolder, gelegen buiten de Noorder IJ- en Zeedijk in Zaandam, het meest zuidelijke gebied van Zaanstad, aan drie zijden omgeven door Zijkanaal G, het Noordzeekanaal en Zijkanaal H. Vermoedelijk viel de Sluispolder rond de 13e eeuw, de tijd van de eerste omvangrijke bedijkingen, droog. De polder werd in de 16e eeuw ingedijkt. Weliswaar dateert de polder uit de Middeleeuwen maar was in die periode nooit bewoond of bebouwd. Ook industrie, in de vorm van…
gevestigde bedrijven, met het doel:

  • gemeenschappelijke belangen gezamenlijk te behartigen;
  • onderlinge contacten te leggen;
  • naar mogelijkheden tot samenwerking te zoeken;
  • mee te werken aan vestiging en behoud, respectievelijk verbetering van de werksituatie in de Achtersluispolder;
  • gesprekspartner te zijn van de overheid en andere instellingen; en
  • contact te onderhouden met vergelijkbare Zaanse belangenverenigingen.

De activiteiten leidden tot goede contacten met de gemeentelijke overheid en tot onderlinge samenwerking, onder andere tijdens een schoonmaakactie van het industriegebied in 1984. In 1987 was meer dan vijftig procent van de circa honderdvijftig in de Achtersluispolder gevestigde bedrijven lid van de belangenvereniging.

Externe link: Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/belangenvereniging_achtersluispolder.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:08
  • (Externe bewerking)