binnenzaan

Soms nog gebruikte benaming voor de Zaan benoorden de sluizen te Zaandam, herinnerend aan de tijd dat IJ en Voorzaan nog een open verbinding met de Zuiderzee vormden; de naam duidde zo de tegenstelling met het buitenwater aan. Meer algemeen was en is de aanduiding Achterzaan om het onderscheid met de Voorzaan, zuidelijk van de sluizen, aan te geven.

  • binnenzaan.txt
  • Laatst gewijzigd: 2016/11/29 18:52
  • door zaanlander