(Noordbroek 29 januari 1807 - Hoogezand 9 september 1884)

Steven Blaupot ten Cate, bron: Beeldbank UvA

Steven Blaupot ten Cate, liberaal politicus en doopsgezindplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoopsgezinden (Doopsgezinde gemeenten)

Protestants kerkgenootschap, broederschap, van grote betekenis in de Zaanse geschiedenis, zowel doordat de ondernemersstand sinds de 17e eeuw overwegend doopsgezind was als door het feit dat de leefgewoonten der doopsgezinden een stempel drukten op de streekmentaliteit.
predikant. In 1839 werd hij beroepen bij de Doopsgezinde gemeente aan de Oostzijde. In 1848 verhuisde hij omwille van familie-omstandigheden en gezondheidsredenen en werd beroepen in Hoogezand.

Blaupot ten Cate is bekend geworden door verschillende publicaties. Voor de Zaanstreek is van belang zijn veelvuldig geciteerde 'Verhandeling over het Verlevendigen en Uitbreiden der Welvaart te Zaandam', in 1841 bekroond, en uitgegeven door het departement Zaandam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij tot Nut van 't Algemeen

Nationale organisatie voor de volksontwikkeling in de breedste zin van het woord. In de wandeling kortweg het Nut genoemd. Het Nut heeft als nationale organisatie ook in de Zaanstreek vanaf het einde van de 18e eeuw grote invloed gehad, daarbij speelden de plaatselijke afdelingen (de Nutsdepartementen) een belangrijke rol.
.

In 1851 werd hij verkozen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Blaupot ten Cate pleitte onder meer voor een liberalere koloniale politiek en voor afschaffing van de slavernij.

Wikipedia: Blaupot ten Cate.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/blaupot.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/09 11:45
  • door jan