Noordbroek 29 januari 1807 - Hoogezand 9 september 1884

Steven Blaupot ten Cate, bron: Beeldbank UvA

Steven Blaupot ten Cate, liberaal politicus en doopsgezind predikant, zoon van de doopsgezinde predikant Isaäc Herman ten Cate en zijn vrouw Hester Blaupot, neef van kamerlid en minister Sam van Houten. Na het volgen van privé-onderwijs te Hoogezand en lager onderwijs te Noordbroek besloot hij van 1822 tot 1825 voor het voortgezet onderwijs in de leer te gaan bij de Zaandamse dominee Wieling. Daarna volgde zijn vierjarige theologie-opleiding aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit bij het Athenaeum Illustre te Amsterdam. In 1839 kwam Zaandam weer in beeld en daar beroepen bij de Doopsgezinde gemeente aan de Oostzijde. In 1848 verhuisde hij omwille van familie-omstandigheden en gezondheidsredenen en werd beroepen in Hoogezand.

Blaupot ten Cate is bekend geworden door verschillende publicaties. Zijn bekendste werk is: Geschiedenis der Doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, Amsterdam 1847. Voor de Zaanstreek is van belang zijn veelvuldig geciteerde 'Verhandeling over het Verlevendigen en Uitbreiden der Welvaart te Zaandam', in 1841 bekroond, en uitgegeven door het departement Zaandam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

In 1851 werd hij verkozen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1853 en 1856 werd hij herkozen. Blaupot ten Cate pleitte onder meer voor een liberalere koloniale politiek en voor afschaffing van de slavernij.

Zie ook: Steven Blaupot ten Cate op Wikipedia.

  • blaupot.txt
  • Laatst gewijzigd: 2017/12/28 08:15
  • door zaanlander