In 1919 te Zaandam door P.J. Kluyver en J.G. Blees opgerichte handelsonderneming, oorspronkelijk gevestigd aan de Ooievaarstraat en na enkele jaren verplaatst naar een houten kantoor achter Stationsstraat 1.

Kluyver kwam uit een geslacht van houthandelaren (zijn vader was eigenaar van de in 1876 gebouwde stoomzagerij De Zaan, bij de Watering in het Westzijderveld). Blees, de zoon van boekhandelaar K. Blees Gz. te Zaandam, trok zich na enkele jaren terug uit de houtimportzaak om in de leeggekomen zagerij De Zaan een houtwolfabriek te beginnen (zie:Blees Houtwol). Hoewel PJ. Kluyver de zaak alleen voortzette (na enkele jaren evenwel werd J. Zwart in de directie opgenomen). bleef het bedrijf steeds de naam Blees en Kluyver behouden

In 1935 volgde verplaatsing naar de Prins Hendrikkade te Amsterdam, waar het bedrijf een geleidelijke groei doormaakte. Doordat in de Achtersluispolder te Zaandam faciliteiten voor houtbedrijven waren geschapen, kwam Blees & Kluyver in 1970 terug naar de Zaanstreek, aanvankelijk in een gebouw aan de Rijshoutweg 12 dat gedeeld werd met houthandel Kamphuijs Loosbroek bv. Toen deze ruimte te klein werd volgde na enkele jaren verhuizing naar Rijshoutweg 31, gelegen aan open water op de scheiding van de Isaac Baart- en de Dirk Metselaarhaven. J. Zwart overleed in 1963, P.J. Kluyver van wie twee zoons het bedrijf voortzetten in 1970.

Inmiddels wordt de directie gevoerd door de derde generatie Kluyver. Het bedrijf heeft een specialisatie in zachthout (voornamelijk vuren, maar ook grenen), terwijl in enkele dochterondememingen (onder andere Berendse bv, eikenhout) de import en handel in hardhoutsoorten en plaatmaterialen wordt behartigd. Bovendien zijn bij Blees en Kluyver een drietal elders gevestigde dochterondememingen betrokken. Het aantal medewerkers bedraagt omstreeks 30 (1991).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/blees1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)