In 1919 te Zaandam door P.J. Kluyver en J.G. Blees opgerichte handelsonderneming, oorspronkelijk gevestigd aan de Ooievaarstraat en na enkele jaren verplaatst naar een houten kantoor achter Stationsstraat 1.

Kluyver kwam uit een geslacht van houthandelaren (zijn vader was eigenaar van de in 1876 gebouwde stoomzagerij De Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaan

Belangrijkste waterloop in de Zaanstreek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Naar de meest aangenomen theorie ontstaan als veenstroom, een natuurlijke afwateringsstroom voor de naastgelegen veengebieden, in de loop der eeuwen geëvolueerd tot afwateringskanaal en belangrijke scheepvaartweg voor een groot deel van Noord-Holland. Waterstaatkundig wordt als de Zaan beschouwd: de ruim 10 kilometer lange waterloop tussen de dorpen Oost- en Westknollendam in het noorden en de
, bij de Watering in het Westzijderveld). Blees, de zoon van boekhandelaar K. Blees Gz. te Zaandam, trok zich na enkele jaren terug uit de houtimportzaak om in de leeggekomen zagerij De Zaan een houtwolfabriek te beginnen (zie:Blees Houtwolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlees Houtwol

Voormalige houtwolfabriek te Zaandam, in het begin van de jaren '20 opgericht door J.G. Blees (zie: Blees en Kluyver) in een tot dan toe als stoomzagerij ingericht bedrijf in het Westzijderveld te Zaandam. De fabriek werkte met twee houtwolschaven en was de enige producent van dit vroeger veel gebruikte verpakkingsmateriaal in de Zaanstreek. Gezegd wordt dat het fabrieksgebouw, waarin de eerdere balkenzagen verticaal geplaatst waren, niet geheel berekend was op de horizontaal werk…
). Hoewel PJ. Kluyver de zaak alleen voortzette (na enkele jaren evenwel werd J. Zwart in de directie opgenomen). bleef het bedrijf steeds de naam Blees en Kluyver behouden

In 1935 volgde verplaatsing naar de Prins Hendrikkade te Amsterdam, waar het bedrijf een geleidelijke groei doormaakte. Doordat in de Achtersluispolder te Zaandam faciliteiten voor houtbedrijven waren geschapen, kwam Blees & Kluyver in 1970 terug naar de Zaanstreek, aanvankelijk in een gebouw aan de Rijshoutweg 12 dat gedeeld werd met houthandel Kamphuijs Loosbroek bv. Toen deze ruimte te klein werd volgde na enkele jaren verhuizing naar Rijshoutweg 31, gelegen aan open water op de scheiding van de Isaac Baart- en de Dirk Metselaarhaven. J. Zwart overleed in 1963, P.J. Kluyver van wie twee zoons het bedrijf voortzetten in 1970.

Inmiddels wordt de directie gevoerd door de derde generatie Kluyver. Het bedrijf heeft een specialisatie in zachthout (voornamelijk vuren, maar ook grenen), terwijl in enkele dochterondememingen (onder andere Berendse bv, eikenhout) de import en handel in hardhoutsoorten en plaatmaterialen wordt behartigd. Bovendien zijn bij Blees en Kluyver een drietal elders gevestigde dochterondememingen betrokken. Het aantal medewerkers bedraagt omstreeks 30 (1991).

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/blees1.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:06
  • (Externe bewerking)