Kantoorinrichtingsbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in juni 1883 door de 32-jarige kantoorbediende Klaas Blees Gzn.(1851-1915), die in een gehuurd huis aan de Westzijde een boek- en kantoorboekhandel begon. Het eerste jaar dreef zijn vrouw de winkel, maar toen het bedrijfje levensvatbaar bleek nam Blees in 1884 ontslag als procuratiehouder om zich geheel aan zijn eigen zaak te wijden.

Hij ontwikkelde ook andere activiteiten, als een leesbibliotheek en een advertentiebureau en in 1889 begon hij een handelsdrukkerij. Drie jaar later kocht hij een houten bedrijfspand aan de Westzijde en liet dat vervangen door een grotendeels stenen pand. Klaas Blees Gzn. overleed in 1915, waarna zijn zoon Gerrit Jan Bleesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlees, Gerrit Jan

(1877-1961)

Boekhandelaar in Zaandam, tevens antiquaar en kunsthandelaar, amateur astroloog en auteur van verschillende geschriften, waarvan het boekje 'De Westzijde te Zaandam in 1883' het meest bekend werd. Blees zette in 1915 de door zijn vader in 1883 opgerichte boek- en kantoorboekhandel voort en kreeg door zijn erudiete liefde voor het boek landelijke bekendheid in vakkringen.
de zaak voortzette. In 1919 verkocht deze de handelsdrukkerij, die daarna werd verplaatst naar de Botenmakersstraat. Blees richtte zich meer speciaal op de boekhandel en de handel in antiquarische boeken.

In 1924 ging Gerrit Jan Blees een compagnonschap aan met Jan Willem de Vriesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVries, J.W. de

Aanvankelijk boek- en kunsthandelaar, in 1924 medevennoot in de firma K. Blees Gzn aan de Westzijde in Zaandam, later onder meer directeur van kantoorinrichtingsbedrijf Blees bv. Daarnaast vervulde De Vries een groot aantal organisatorische functies:

* Omstreeks 1930 als secretaris betrokken bij de herleving en groei van de
, die twee jaar daarvoor als volontair bij hem in dienst was gekomen. Gezamenlijk zetten zij de zaak voort als vennootschap onder firma onder de naam K. Blees Gzn, boek- en kunsthandel. Het bedrijf hield zich al in 1919 bezig met de handel in kunst, etsen, houtsneden, litho's en aquarellen). In 1927 werden deze activiteiten uitgebreid door de oprichting van een afdeling kunst en kunstnijverheid, als detailhandel in Zaandam en als groothandel voor het hele land. Dit werd echter geen succes; de kunsthandel werd in de jaren '30 beëindigd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de boekenvoorraad vrijwel geheel uitverkocht. Na de oorlog kwamen de boekwinkels moeizaam op gang. Schoorvoetend werden ook wel meubelen verkocht. Betere mogelijkheden ontstonden door het lidmaatschap van een coöperatieve inkoopvereniging (Neco, 1948). Bezorging van grote orders vond plaats met een gezamenlijke Typhoon-Blees bestelauto; echter alleen op de uren dat de kranten waren bezorgd.

Bij het 75-jarig bestaan in 1958 werd de vennootschap onder firma ontbonden door het uittreden van Gerrit Jan Blees. De zaak werd omgezet in een nv, en voortgezet door Jan Willem de Vries en diens zoon R. de Vries. De activiteiten werden meer toegespitst op de leveringen aan bedrijven, voornamelijk in het gebied Zaanstreek` Waterland en Amsterdam Noord. Gerrit Jan Blees overleed in 1961.

In november 1971 werd een groot, nieuw bedrijfspand op de hoek van de Westzijde en de Herengracht in gebruik genomen. Bij die gelegenheid werd R. de Vries tot algemeen directeur benoemd. In 1972 volgde de omzetting in een bv; met vanaf 1977 R. de Vries als enige eigenaar.

In 1975 werd de boekhandel opgeheven en ontpopte Blees zich als kantoorinrichter. Een volgende verandering had in 1982 plaats. Blees bv werd omgezet in een beheermaatschappij, tegelijkertijd werd een nieuwe werkmaatschappij opgericht onder de naam Blees kantoorinrichters bv, die alle zaken van Blees bv voortzette. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1983 werd het boek Blees aan de Westzijde uitgegeven, geschreven door Klaas Woudt en Jaap Zonjee, over de historie van de Westzijde en de daaraan gelegen gebouwen.

Blees zou de Westzijde echter in 1987 verlaten. Aan de Provincialeweg werd een nieuw, voor eigen rekening gebouwd pand betrokken. Begin 1990 werd kantoorboekhandel Simons te Volendam overgenomen, die werd voortgezet onder de naam Blees Simons. In 1991 werd drs. U.A.E. Simons, die sinds 1986 al adjunct-directeur was, in de directie opgenomen. Bij Blees werkten toen 45 personen: de omzet bedroeg circa ƒ 13 miljoen . Het werkterrein was uitgegroeid tot heel Noord-Holland.

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/blees2.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:03
  • (Externe bewerking)