vries_jw

Aanvankelijk boek- en kunsthandelaar, in 1924 medevennoot in de firma K. Blees Gzn aan de Westzijde in Zaandam, later onder meer directeur van kantoorinrichtingsbedrijf Blees bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlees Kantoorinrichters bv

Kantoorinrichtingsbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in juni 1883 door de 32-jarige kantoorbediende Klaas Blees Gzn.(1851-1915), die in een gehuurd huis aan de Westzijde een boek- en kantoorboekhandel begon. Het eerste jaar dreef zijn vrouw de winkel, maar toen het bedrijfje levensvatbaar bleek nam Blees in 1884 ontslag als procuratiehouder om zich geheel aan zijn eigen zaak te wijden.
. Daarnaast vervulde De Vries een groot aantal organisatorische functies:

 • Omstreeks 1930 als secretaris betrokken bij de herleving en groei van de Zaandamse Winkeliers Verenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWinkeliersverenigingen

  Verenigingen van winkeliers (detailhandelaren') met als doel het behartigen van ondernemersbelangen, onder meer door het organiseren van verkoopacties, cursussen en opleidingen. en het beoordelen van en het plegen van overleg over overheidsmaatregelen, zoals winkelopeningstijden, winkelvestigings- en verkeersplannen, parkeer- en vervoersbeleid enzovoort. In 1960 waren er in de gemeenten Zaandam, Koog, Zaandijk. Wormerveer, Wormer, Krommenie, Assendelft, Westzaan en Oostza…
 • Mede-oprichter en bestuurslid van de Stichting Midza Combinatie Zaandam.
 • Bestuurslid, later plaatsvervangend voorzitter en tenslotte erelid van de vereniging Centrale Technische School Zaandam.
 • Secretaris van het Instituut voor Middenstandsopleidingen,
 • Bestuurder (penningmeester) van de Stichting De Typhoon,
 • Secretaris van de inkoopvereniging Neco (in 1983 erelid),
 • Mede-initiatiefnemer van de Zaandamse Braderie,
 • Lid van de Kamer van Koophandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek

  Prins Bernhardbrug Door de wet ingesteld orgaan ter behartiging van de economische belangen van industrie, ambacht en dienstverlening. Aanvankelijke benaming Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland: op verzoek van de Kamer op l juli 1988 tot huidige naam gewijzigd.
  ,
 • Mede-oprichter van de Stichting Contactraad voor de Zaandamse Middenstand

Zakelijk-organisatorisch heeft De Vries, afgezien van de ontwikkeling van boekhandel Blees tot middelgroot kantoorinrichtingsbedrijf, een belangrijke rol gespeeld bij de naoorlogse omvorming van de verzetskrant De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
, in 1945 een stichting zonder middelen en know-how, tot een goed geoutilleerd krantenbedrijf waarvan hij enige tijd directeur was.

 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/vries_jw.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:05
 • (Externe bewerking)